Tack för förslaget om generationskoncept, KD!

Utvecklingspartiet tackar KD för en motion som innebär att man föreslår att äldreboenden och förskolor ska integreras med varandra.

ANNONS

På torsdagens kommunfullmäktige fann vi en motion ifrån KD angående generationskoncept, som innebär att man föreslår att äldreboenden och förskolor ska integreras med varandra. Utvecklingspartiet förde fram liknande förslag när vi presenterade vårt budgetförslag i våras och vi kanske tog det ett steg längre än KD gör i sin motion, men i det stora hela anser vi att grundtanken i motionen är positiv och vi tackar därför KD för att vi nu är minst två partier som delar denna tanke och vi hoppas att vi tillsammans kan utveckla detta till något riktigt bra - både för våra äldre medborgare och för de yngsta!

För Utvecklingspartiet, Maria Pehrson

ANNONS