Ta inget förhastat beslut om svenskt medlemskap i Nato!

Avvakta med beslutet om svenskt medlemskap i Nato. Insändarskribenten saknar fortfarande svar på många frågor.

ANNONS
|

Om Sverige ska ansöka om Natomedlemskap eller ej bör följa på en gedigen analys av vad som bäst tjänar vår säkerhet. I stället är vi på väg att inom loppet av några få veckor fatta beslut som kommer att påverka framtiden för oss och kommande generationer. Alltför många frågor är ännu obesvarade, avvakta därför med beslut tills konsekvenserna av ett medlemskap är mer utredda.

1. Skapar Natomedlemskap större trygghet än diplomati och samarbete?

2. Ökar Natomedlemskap risken för att kärnvapen kommer till användning mot vårt land eller i våra närområden?

ANNONS

3. Vi står inför hot om ekologiskt sammanbrott och kärnvapenkrig – är då ett Natomedlemskap det bästa för att garantera mänsklighetens överlevnad?

4. Minskas möjligheterna för Sverige att använda sina tillgångar till kampen mot klimathotet, det enda som kan trygga fred och säkerhet på sikt, om vi blir medlemmar i Nato?

5. Vad innebär det om Natos största medlemsstat USA väljer en president som inte värnar demokrati och samverkan för fred?

Åse Hansson

För Fredsrörelsen i Kungälv

ANNONS