Stärk det brottsförebyggande arbetet

MUF Kungälv har antagit nya prioriteringsfrågor som de kommer driva under pågånde mandatpriod. Det innebär bland annat gratis mensskydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor, stärka brottsförbyggande arbete och inrätta ett kommunalt ARBVUX.

ANNONS

Som den största och viktigaste politiska rörelsen i Kungälv, vill vi i MUF bidra till att förbättra vardagen för kungälvsbor, såväl för unga som för årsrika. Med anledning av detta har vi nu antagit nya prioritetsfrågor, som vi kommer driva långsiktigt under denna mandatperiod – för Kungälvs bästa.

Vi föreslår bland annat:

- Inrätta ett kommunalt ARBVUX. Kungälv behöver bredda sina utbildningsmöjligheter för att matcha den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden i kommunen. Vi föreslår därför att etablera en kommunal vuxenutbildning, där programmen riktar in sig på praktiska- lärlings- och arbetsmarknadsutbildningar, som ska ge fler människor chansen att komma in på arbetsmarknaden på ett mer effektivt sätt och därmed pressa ned arbetslösheten.

ANNONS

- På sikt, en sänkt kommunalskatt. Vi politiker måste göra allt vi kan, för att lindra den ekonomiska baksmälla som idag lamslår svenska hushåll. Vi föreslår därför, att när skatteunderlaget förbättras, sänka kommunalskatten i Kungälv. För frihetens bästa.

- Alla gymnasieelever ska få driva ett UF-företag. MUF vill att alla elever, på alla gymnasieprogram, ska få driva ett UF-företag, och därmed få möjligheten att göra verklighet av sina drömmar och innovationer. På så sätt bidrar vi även till att stärka samhällets utveckling samt innovation. Utan företagen stannar Sverige.

- Stärk det brottsförebyggande arbetet. Vi vill få på plats ett kommunalt avhopparprogram, fler övervakningskameror och bättre gatubelysning. Vi vill även förstärka resurserna till Socialtjänsten och skolan, samt utreda ifall vi kan placera ut socialsekreterare på polisstationen – i syfte att stärka samarbetet de myndigheterna emellan.

- Stärk ungdomars fritid. Vi vill se en idrottsbaserad fritidsgård vid Ytterns idrottscentrum, ökade stöd till föreningslivet samt fler aktivitetsytor på landsbygden.

- Gratis mensskydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor. För jämställdhetens bästa.

Vi har reformerna. Nu får vi fortsatt ordning på Kungälv!

Ludvig Anderström (M), Ordförande MUF Ale-Kungälv

Albin Sundberg (M), Vice Ordförande MUF Ale-Kungälv

Arvid Strandberg (M), MSU-ansvarig distriktsstyrelseledamot MUF VGV

Andreas Rydén (M), Styrelseledamot MUF Ale-Kungälv

Lisa Martinsson (M), Adjungerad styrelseledamot MUF Ale-Kungälv

LÄS MER:Brett utbud på kulturnatten

LÄS MER:Mimerselever: ”Därför valde jag yrkesprogrammet”

ANNONS