Vi har nu, återigen, ställt krav på Kungälvs kommun att vidta åtgärder för att säkra att medarbetares arbetsmiljö inte riskerar leda till ohälsa. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund vill se tydliga åtgärder mot det ökade våld och hot om våld som sker i grundskolan, skriver de i ett debattinlägg. Genrebild
Vi har nu, återigen, ställt krav på Kungälvs kommun att vidta åtgärder för att säkra att medarbetares arbetsmiljö inte riskerar leda till ohälsa. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund vill se tydliga åtgärder mot det ökade våld och hot om våld som sker i grundskolan, skriver de i ett debattinlägg. Genrebild Bild: Stefan Bennhage

Spara inte pengar på elevers och lärares bekostnad

Vi har nu, återigen, ställt krav på Kungälvs kommun att vidta åtgärder för att säkra att medarbetares arbetsmiljö inte riskerar leda till ohälsa. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund vill se tydliga åtgärder mot det ökade våld och hot om våld som sker i grundskolan, skriver de i ett debattinlägg.

ANNONS

I dagarna har vi, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, lämnat in en begäran om arbetsmiljöåtgärd (enligt kap 6 §6a Arbetsmiljölagen) till Kungälvs kommun. Begäran handlar om åtgärder mot det ökade våldet och hot om våld som våra medlemmar utsätts för dagligen i skolan och riktas mot grundskolan, årskurs F-6. De nedskärningar som har gjorts över åren visar sig nu i en pressad miljö på våra skolenheter där de elever som behöver vuxenstödet som mest inte längre kan fångas upp. Barn får inte den undervisning de har rätt till, då lärare varken har tid, förutsättningar eller möjligheter att möta alla dessa individer. Det ökade våldet och hot om våld blir ett faktum där elever faller mellan stolarna. Vi har klok och kunnig personal på skolorna men i nuläget räcker de helt enkelt inte till.

Under en lång tid har vi larmat till arbetsgivaren om det ökade våldet, ifrågasatt hur arbetsgivaren agerar och förebygger, men inte fått svar som blir till reella åtgärder. Våra medlemmar lägger tillbud, gör arbetsskadeanmälningar och riskobservationen, men åtgärderna uteblir.

Vi har nu, återigen, ställt krav på Kungälvs kommun att vidta åtgärder för att säkra att medarbetares arbetsmiljö inte riskerar leda till ohälsa. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund vill se tydliga åtgärder mot det ökade våld och hot om våld som sker i grundskolan. Öka personaltätheten, både i klassrummet och korridoren - sätt in extra resurser och anställ personal som har erfarenhet och utbildning för att möta dessa barn - så att lärare ges förutsättningar att vara just undervisande lärare!

Inför budget 2023 är nedskärningar inom skolan ett faktum – vi hoppas att politiken ser att det inte är läge att spara pengar - på elevers och lärares bekostnad.

Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund

LÄS MER:Facken slår larm om hot och våld på låg- och mellanstadiet

LÄS MER:Skolchefen svarar om våld och hot i skolan

ANNONS