I Kungälv har kommunen delats in i fyra olika zoner, innerstad, mellanstad, ytterstad och landsbygd. På kartan med zonindelningen hamnar exempelvis Nordtag inom innerstadszonen, där antalet bilplatser sätts till 0,6 platser per  bostad.
I Kungälv har kommunen delats in i fyra olika zoner, innerstad, mellanstad, ytterstad och landsbygd. På kartan med zonindelningen hamnar exempelvis Nordtag inom innerstadszonen, där antalet bilplatser sätts till 0,6 platser per bostad. Bild: Kungälvs kommun

Ska det nya Kode drunkna i bilar?

De flesta i Kode vill bo lantligt och vill inte bara titta på bilar och dess nya vägar och parkeringsplatser. Det anser insändarskribenten efter att ha tagit del av Kodes översiktsplan.

ANNONS

Efter att ha sett Kodes översiktsplan (FÖP) anar jag ugglor i mossen. Kode verkar bli en mindre stad med många 2- till 5 -åningshus och därmed många bilar och trafikytor. Med anledning av KP:s reportage ”Boende saknar gästparkeringar i Nordtag i Ytterby”, 10/1-23, ställer jag mig frågan hur Kode ska utvecklas och vem som vill detta. Precis som i Nordtag i Ytterby finns kollektivtrafiken ganska nära för de flesta. Men enligt reportaget tar de boende ändå sin bil – istället för att välja tåget, bussen eller cykeln. Nu inser även kommunen (Fredric Arpfjord) att ”intention och idealbild” om stationssamhället inte fungerar (KP, 13/1). Troligen väljer man ofta bilen för att få ihop livspusslet med familj, jobb, aktiviteter, besök osv. Så avstånd mellan lägenhet och stationen verkar inte spela någon större roll. Det blir nog inte annorlunda i Kode.

Varför planerar kommunen många lägenheter i Kode delvis längst inne i bostadsområden resp på trånga tomter där det troligen blir krångligt med framtidens vägar och parkeringssituation? Runt stationen och vid Kode skola / Bräcke förskola är det redan idag ansträngt. Det lär knappast bli bättre med flera hundra boende till. Bostäder på dagens idrottslekplan vid Bräckeskogen bakom Bräcke förskola skulle betyda att dra in mycket trafik längst in i bostadsområdet. I debatten kring skolplaceringen har politiker förstått detta och har till slut valt bort den placeringen. Men nu börjar tjänstemännen igen och vill begå samma misstag! Ska Kode bli ett nytt Vena Ängar?

Kan inte Kode utvecklas i dagens industriområde med ett litet torg, livsmedelsbutik, pizzeria, bibliotek och några lite högre flerbostadshus? Varför tänker man inte på de befintliga grön- och lekområdena och även på de befintliga boenden i dagens bostadsområden? De flesta i Kode vill bo lantligt och vill inte bara titta på bilar och dess nya vägar och parkeringsplatser.

Vill varsamt utveckla ett lantligt Kode

LÄS MER:Så ser Kungälvs omdebatterade p-norm ut

LÄS MER:Kommunen om p-platser i Nordtag: ”Vi inser problemet”

LÄS MER:Boende saknar gästparkeringar i Nordtag i Ytterby

ANNONS