Med en sammanslagning får vi en större specialistmottagning och en mer robust verksamhet som blir mindre sårbar för de utmaningar vi har idag, skriver verksamhetschef Joakim Samuelsson.
Med en sammanslagning får vi en större specialistmottagning och en mer robust verksamhet som blir mindre sårbar för de utmaningar vi har idag, skriver verksamhetschef Joakim Samuelsson.

Sjukhuset svarar om gynekologins flytt

Det är med patientens bästa för ögonen som SV:s styrelse har fattat beslut om att samla våra specialistgynekologimottagningar i Kungälv och Angered till en gemensam enhet i Angered, skriver verksamhetschef Joakim Samuelsson på Sjukhusen i Väster.

ANNONS
|

Med en samlad mottagning för specialistgynekologi bygger vi en starkare vård

I artiklar i Kungälvs-Posten den 2 juli höjs det röster för att det ska finnas en bra sjukvård för patienter i Kungälv med omnejd med gynekologiska besvär. Sjukhusen i väster (SV), där Kungälvs sjukhus ingår, delar givetvis den åsikten och är glada att frågan om kvinnors medicinska åkommor tas på allvar. Det är med patientens bästa för ögonen som SV:s styrelse har fattat beslut om att samla våra specialistgynekologimottagningar i Kungälv och Angered till en gemensam enhet i Angered.

Med en sammanslagning får vi en större specialistmottagning och en mer robust verksamhet som blir mindre sårbar för de utmaningar vi har idag. Genom att samla kompetensen till en enhet kan resurserna användas mer effektivt. Det kommer också att förbättra arbetsmiljön för våra anställda.

ANNONS

Med en större enhet får vi en samlad kompetens med bättre kollegialt stöd, vilket i slutänden leder till ökad patientsäkerhet och trygghet. Vi får en bredare kompetens med fler läkare och barnmorskor och kommer kunna erbjuda en ännu högre kvalitet på vården.

Vi har respekt för att det bland våra patienter och anställda på Kungälvs gynekologimottagning kan finnas en oro och att det för vissa kommer innebära något längre resväg, men vi är övertygade om att förändringen kommer att gagna både personal och patienter.

Vi vill också understryka att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom gynekologin, där Sjukhusen i västers samtliga gynekologimottagningar utför specialistvård. Vårt uppdrag är att utreda och behandla gynekologiska besvär och sjukdomar såsom cellförändringar, olika typer av blödningsbesvär, smärta, svårare framfallsbesvär samt tidiga aborter.

Men för de flesta gynekologiska besvär – till exempel PMS, flytningar, klåda, urinläckage, menstruations- eller klimakteriebesvär – ska man i första hand söka hjälp på vårdcentralen.

Genom att samla resurserna och kompetensen på ett ställe kan vi tillsammans bygga en starkare och mer hållbar vård för alla.

Joakim Samuelsson

Verksamhetschef, Sjukhusen i väster

LÄS MER:Gynekologin kan flyttas från Kungälvs sjukhus

LÄS MER:Inget gyn i Kungälv – det kan väl inte vara möjligt?

LÄS MER:Gynmottagningens personal kritiska mot flytten till Angered

ANNONS