Ser biblioteket ingen anledning att stötta författare från Kungälv?

Kungälvsförfattaren blev förvånad över att att Kungälvs stadsbibliotek inte ville ta emot hans bok.

ANNONS

Uppmuntrad av att Stenungsunds stadsbibliotek köpt min bok gick jag här om dagen till stadsbiblioteket i Kungälv och frågar om de vill köpa min bok. Jag har naturligtvis ett exemplar med mig av min bok ”Som en parkbänk för själen”. Blev förvånad över svaret som kommer inom två minuter "vi köper bara in böcker från Kungälv". Jag säger då att jag kan skänka boken till biblioteket. Svaret blev ett "Nej" utan motivering ... jag blir mycket besviken och går min väg.

Efter denna kalldusch uppstår många frågor …

Vad ser Kungälvs stadsbibliotek som sin uppgift?

- Att sprida litteratur om Kungälv?

ANNONS

- Att sprida litteratur av redan kända författare?

- Ser man ingen anledning att stötta författare från Kungälv?

Lördagen 11 mars deltog jag på Bohusläns bokmässa i kulturhuset Stenungsund. Man ville stödja mindre kända författare i hela Bohuslän. Med ovanstående inställning lär något sådant knappast vara aktuellt i Kungälv ... och varför skulle man göra det ... om inte böckerna handlar om Kungälv!

Bo Davidsson författare, fotograf, konstnär

LÄS MER:En Marknadsplats som blev genomfartsled

LÄS MER:Långt ifrån människovärdigt

ANNONS