Seglingstävlingar i fara? Man tar sig för pannan

Kungälvs kommun kan inte hitta några motstående intressen i havsområdet där Västvinds utredningsområde för vindkraftpark är lokaliserat. Men nu har KD kommit på något nytt, skriver Lars Gustafson.

ANNONS
|

Gun-Marie Daun (KD), oppositionsråd i Kungälvs kommun, deklarerar i en insändare i Kungälvs-Posten fredagen den 21 januari att hennes parti kommer att rösta nej till Västvinds ansökan om att bygga en vindkraftpark bestående av totalt 50 verk i havet utanför Kungälvs kommun.

Utredningsområdet för vindkraftparken ligger på gränsen mellan Skagerack och Kattegatt i den norra delen av Västerhavet cirka 15 km väster om Kungälvs och Öckerö kommuners yttre skärgård. De alternativa utredningskorridorerna för kablar löper från utredningsområdet för vindkraftparken och angör land vid Tjörn, Tjörns kommun, respektive västra Hisingen, Göteborgs kommun.

Som skäl för KD:s ställningstagande anför hon en rad påståenden. Utöver allt som i tidigare ansökningar förts fram i motståndet mot vindkraft lägger hon till ett nytt, nämligen att det skulle innebära ett hinder för seglingstävlingar om Västvind får sitt tillstånd!.

ANNONS

I Kungälvs kommuns mark- och vattenanvändningskarta i gällande översiktsplan antagen år 2012 anges havsområdet där Västvinds utredningsområde för vindkraftpark är lokaliserat som ”område av utvecklingsstrategisk betydelse” utan närmare beskrivning. Inga övriga motstående intressen anges.

Men nu har KD kommit på något nytt. Seglingstävlingarna är i fara! Man tar sig för pannan!

Lars Gustafson

ANNONS