SD: Sätt stopp för den skenande skuldsättningen

Sverigedemokraterna vill att kommunen slutar spendera för att få stopp på den skenande skuldsättningen, skriver Victoria Dahlqvist, gruppledare för Sverigedemokraterna.

ANNONS

Kungälvs höga investeringstakt har medfört att vi är en av de mest skuldsatta kommunerna i landet. Skulderna har ökat med 300% de senaste sex åren.

Vi kan inte lösa den skenande skuldsättningen genom hårda besparingskrav på kärnverksamhet, minskat överskottsmål (god ekonomi), eller genom att sälja våra verksamheter och tillgångar. Den skenande skuldsättningen kan bara lösas genom att sluta spendera!

God ekonomi är grunden för stabila förutsättningar, trygga anställningar och kvalitativ välfärd.

Sverigedemokraterna vill skapa kvalitet och kontinuitet i våra verksamheter, stora reformer och investeringar måste först ta hänsyn till kärnverksamhet och kommunens ekonomiska läge. Vi anser att prioriteringsordningen måste vara de lagstadgade rättigheterna framför häftiga tillväxtkurvor.

Genom att stoppa den skenande skuldsättningen har Sverigedemokraterna identifierat ett utrymme på ca 45 miljoner kronor. Detta utrymme vill vi använda på grunduppdraget, som under allt för lång tid fått bära bördan för den ohämmade expansionen.

Vi vill komma bort från budgetar med stuprörsmodeller som i värsta fall motverkar reella insatser. Samtidigt ska vi ha ett långsiktigt fokus i våra verksamheter. Vi vill att taket ska underhållas så det inte börjar läcka in, vi vill se snabba insatser inom skola genom duktiga lärare, inte skolk-vakter!

Kungälv behöver visioner som tar sikte på mänskliga behov. Här ska man fyllas med positiva känslor och framtidstro!

Victoria Dahlqvist, gruppledare Sverigedemokraterna

ANNONS