Det är allvarligt när Kungälv kommuns kommunalråd för samhällsbyggnad (C) ser det nya vattenskyddsområdet som ett problem för framtida bygglov. Det skriver signaturen ”Fundersam väljare” i ett debattinlägg. Arkivbild
Det är allvarligt när Kungälv kommuns kommunalråd för samhällsbyggnad (C) ser det nya vattenskyddsområdet som ett problem för framtida bygglov. Det skriver signaturen ”Fundersam väljare” i ett debattinlägg. Arkivbild Bild: Stefan Bennhage

Sår tvivel kring arbetet med ett nytt vattenskyddsområde

Det är allvarligt när Kungälv kommuns kommunalråd för samhällsbyggnad (C) ser det nya vattenskyddsområdet som ett problem för framtida bygglov. Det skriver signaturen ”Fundersam väljare” i ett debattinlägg.

ANNONS

Kommentar till artikeln (ej insändare) "Nytt vattenskyddsområde påverkar Kungälv ..." (31/5)

Det är allvarligt när Kungälv kommuns kommunalråd för samhällsbyggnad (C) ser det nya vattenskyddsområdet som ett problem för framtida bygglov, VA och skogsbruk istället för att se det som en viktig åtgärd att säkra dricksvatten till 700 000 människor. Dessutom säger han att det nya vattenskyddsområdet riskerar att bli en papperstiger. Om en politiker med inflytande betecknar Länsstyrelsens arbete som en papperstiger – vad kommer då gemene medborgare tycka om de nya skyddsreglerna? Det är anmärkningsvärt, när just den politiker som borde vara angelägen om att bygga ett bättre och säkrare samhälle för framtiden, sedan många år är kritisk till ett vattenskyddsområde (KP, 31 maj), och dessutom förnedrar det viktiga arbetet som en kompetent instans som Länsstyrelsen har gjort!

I övrigt uttalar sig samhällsbyggnadsrådet om risken för miljöfarliga ämnen vid transport på älven och E45. Men just för motorvägen finns det diverse skyddsåtgärder som kan fånga upp miljöfarliga vätskor efter en olycka, se riskanalys på gavso.se. Risker från högre/farligare riskklass (såsom bräddning, översvämning av förorenad mark, skred, hamnverksamhet inkl småbåtshamn) eller andra kanske mindre uppenbara risker (såsom strandbete, kemiska bekämpningsmedel, avverkning av skog) nämns inte ens av samhällsbyggnadsrådet. Jag är tacksam för att dricksvattensäkerhet inte hanteras på kommunal nivå av kommunala politiker och tjänstemän utan av en kompetent myndighet!

Samhällsbyggnadsrådet Ove Wiktorsson (C) har gjort sig känd för snabba uttalanden (såsom idén om en skrattretande tunnel till Marstrand) och har varit med och förespråkat farliga eller gammalmodiga trafiklösningar (ny skola i skogen mitt i Kode, Vena ängar i Ytterby, bortplockning av busskörfält vid Nordreälvbron). Nu sår han tvivel kring Länsstyrelsens viktiga arbete med ett nytt vattenskyddsområde. Är det för mycket begärt om man kräver att en politiker ska vara påläst och basera sina uttalanden på fakta och inte på privat tyckande?

//Fundersam väljare

LÄS MER:Nytt vattenskyddsområde påverkar Kungälv – det här bör du veta

ANNONS