Priset är lägre än vad en resa kostar

Västtrafik svarar på insändaren Fortfarande undermålig service i förhållande till priset.

ANNONS

Tack för din insändare. Våra resenärer ska kunna lita på den information som finns i reseplaneraren och på hållplatser om när bussen ska avgå. Det är dock viktigt att komma ihåg att våra tidtabeller är ungefärliga och mycket kan ske i trafiken som påverkar när bussen lämnar hållplatsen. Vi följer hela tiden upp vår trafik för att se om en linje ofta avviker och eventuellt behöver justeras. Att en buss lämnar en hållplats åtta minuter för tidigt är inte så det ska fungera.

Våra biljetter är till mer än hälften skattesubventionerade. Det betyder att priset som resenärerna betalar är betydligt lägre än vad en resa kostar egentligen. Det är politikerna i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen som beslutar om principer för prissättning på olika biljettyper, de beslutar också om själva priset.

Det är många faktorer som påverkar priset, exempelvis det totala trafikutbudet i regionen, regionens geografi, befolkningstäthet, hur prisstrukturen är uppbyggd och hur man väljer att sätta priserna beroende på hur ofta kunderna reser. Prisnivåerna styrs också av hur stor del som finansieras av biljettintäkter respektive skattemedel. Det är därför svårt att jämföra priser mellan olika regioner och länder eftersom det är så många parametrar som skiljer sig åt.

Vi följer upp synpunkter som rör vår trafik för att se trender i trafiken. Utifrån dessa kan vi arbeta för att göra kollektivtrafiken bättre.

Isabell Rosendahl, Västtrafik

ANNONS