”Granska de undermåliga underlagen för detaljplan/vägplan, och ni skall se att föreslagen detaljplan för väg genom Tjuvkil inte är en acceptabel lösning. Det skriver signaturen ”LC”.” Arkivbild
”Granska de undermåliga underlagen för detaljplan/vägplan, och ni skall se att föreslagen detaljplan för väg genom Tjuvkil inte är en acceptabel lösning. Det skriver signaturen ”LC”.” Arkivbild Bild: Niklas Ohlson

Politikerna övergav Tjuvkil – nu upprepas historien

Granska de undermåliga underlagen för detaljplan/vägplan, och ni skall se att föreslagen detaljplan för väg genom Tjuvkil inte är en acceptabel lösning. Det skriver signaturen ”LC”.

ANNONS

Historien upprepar sig! Den 16/12 kunde man läsa i KP att kommunstyrelsen inte vill ta ställning i frågan om lokalisering av ny väg mellan Marstrandsvägen och E6. Utan man överlåter till statliga myndigheter att besluta. Med vetskap om hur TRV och Länsstyrelsen fabricerat argument mot förbifart Tjuvkil är det mycket oroande. Som skattebetalare i Kungälv förväntar man sig att kommunens politiker verkar för en lösning som är långsiktigt hållbar, gör störst nytta för kommuninvånare och som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

På liknande sätt övergav politikerna Tjuvkil när man gav upp möjligheten att driva frågan om förbifart Tjuvkil. Ingen har till dags datum visat på att en genomfart Tjuvkil är bättre än förbifarten ur ett miljö-samhälls- och hållbarhets- perspektiv. Kommunen har gett Trafikverket fritt spelrum att ta fram en vägplan för genomfart Tjuvkil. Kommunen har anpassat föreslagen detaljplan till vägplanen helt efter TRV och länsstyrelsens fabricerade argument utan nödvändig hänsyn till de boende utmed vägen.

Kungälvs politiker tycks ha glömt att de är valda för att representera och tillvara ta kommuninvånarnas intresse. Om ni inte orkar att driva frågor för kommuninvånarnas bästa mot statliga myndigheter så bör ni överväga en annan sysselsättning. Eller gör som signaturen ”Tomtemor” skriver i KP den 20/12. - Sätt igång och gör ert jobb!

En uppmaning till kommunens politiker inför kommande beslut om detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil i kommunstyrelse och kommunfullmäktige: -Granska de undermåliga underlagen för detaljplan/vägplan, och ni skall se att föreslagen detaljplan för väg genom Tjuvkil inte är en acceptabel lösning. Jag har svårt att tro att ni då är villiga att spendera i storleksordningen 100 miljoner kr på ett projekt som inte är långsiktigt hållbart, kraftigt förstör boendemiljön för många, strider mot ett flertal av kommunens beslutade styrdokument såsom: - översiktsplan - trafikplan och - attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel.

LC

LÄS MER:Trafikverket ändrar sig om avstängd väg i Lycke

LÄS MER:Trafikverket har valt sträckning för ny Marstrandsförbindelse

ANNONS