Dammbergen.
Dammbergen. Bild: Kajsa Asp Jonson

Politiker, axla ert miljöansvar för Dammbergen!

Signaturen A-M G uppmanar till ett nytt tänk när det kommer till bostadsbyggande.

ANNONS
|

Den 30 juni kunde vi läsa i K-P om att detaljplanen för Dammbergen för ca 200 villor återupptas, trots att där finns höga naturvärden och uråldriga fornlämningar. Protesterna var starka när planen presenterades för några år sedan och en mycket aktiv Facebook-grupp ”Rädda Dammbergen” bildades. Arbetet blev intensivt, eftersom deltagarna förstod, att planen var helt fel.

Ofta har vi läst om att nya bostadsområden ska byggas – Kungälv ska växa. Det uttrycket har blivit ett mantra från de ledande under lång tid. Men nu räcker det! Visst måste bostäder byggas, men det är hög tid för ett nytt tänk. En omfattande omställning krävs.

ANNONS

Politikerna är tvungna att lyfta miljöfrågorna högt och de har ett stort ansvar. Med all den kunskap som finns idag och i det allvarliga läge vi befinner oss, måste naturens stora värden lyftas fram ännu mera. Klimatförändringarna ska hejdas och den biologiska mångfalden hjälper till att bekämpa dem. Lars Pettersson, vd för Bokab, uttrycker i artikeln: ”Dammbergen blir Kungälvs finaste villaområde”. Det klingar falskt, om man förstår vilken oerhörd förlust som samtidigt skapas. Några ex: närhet till naturupplevelser för boende, förskoleklasser som upptäcker växter och djur, och äldre elevers möjlighet att träna orientering. Rekreation är nödvändig för folkhälsan, och att en vårdag gå ut i skogen, lyssna på fågelsång och vindens sus i en miljö fri från motorljud, uppväger det mesta i våra stressiga liv.

Den biologiska mångfalden, dvs. antalet arter och variationer av liv i alla former, har minskat. I media har detta diskuterats under lång tid. Minskningen beror bl.a. på förändrad markanvändning (avskogning), nedsmutsning och temperaturökning. Ca 2000 arter är hotade och läget för Sverige är riktigt illa. Regeringen har dessutom skurit kraftigt i miljöbudgeten. Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet, beskriver särskilt skogen som ett sorgebarn. På 20 år har Sverige förlorat 17 % av sin skogsareal och inget annat land i Europa har mist så mycket. Antonelli beskriver skogen som en komplex väv av olika organismgrupper, som interagerar med varandra. En mångfald med äldre och yngre träd, multnande stubbar som gynnar mossor, lavar och insekter. Särskilt gäller detta gammelskog, men processen pågår ju också i Dammbergen. Kort sagt: Vi får ren luft, färskt vatten, jordar med kvalitet och pollinerade grödor, vilket innebär fortsatt liv. Vad som händer om mångfalden minskar ännu mer, vågar vi knappast tänka på.

”Det finaste villaområdet i Kungälv”, uppväger INTE miljön som finns i Dammbergen. Att exploatera detta område vore helt förkastligt!

A-M G

ANNONS