Martin Ottosson, Partiledare i Utvecklingspartiet, och fd. ersättare i Miljö och byggnadsnämnden, skriver att parkeringsproblemen i centrala Kungälv borde ha undvikits.
Martin Ottosson, Partiledare i Utvecklingspartiet, och fd. ersättare i Miljö och byggnadsnämnden, skriver att parkeringsproblemen i centrala Kungälv borde ha undvikits. Bild: Anna Hedlund

Parkeringsproblemen kunde ha undvikits

Martin Ottosson, Partiledare i Utvecklingspartiet, och fd. ersättare i Miljö och byggnadsnämnden, skriver att parkeringsproblemen i centrala Kungälv borde ha undvikits.

ANNONS

Nu börjar parkeringsproblemen bubbla upp i våra nya bostadsområden.

Något som kunde ha undvikits.

Möte på möte i byggnadsnämnden har jag påpekat dessa scenarion.

Svaret från mina politikerkollegor har varit att parkeringspolicyn är tagen i högsta instans, kommunfullmäktige.

Envis som en åsna har jag stångat huvudet i väggen och hävdat att högsta instans måste vara verkligheten.

Dock så är jag och Utvecklingspartiet i minoritet.

Från ett av byggnadsnämndens möten:

” Anteckning i ärende 10 MBN 2022-03-17. Kastellegården 1:52

Jag är orolig för hur detta kommer att påverka Kungälvs "totala" trafiksituation, med fokus på E6an. Redan idag så har vi långa morgonköer från Ytterbyhållet.

Med tanke på att en lösning av trafikproblemen är en mycket långdragen process och att det är väldigt många bostäder som byggs runt om i kommunen just nu, samt är planerade att byggas. Så anser jag att det skall läggas yttersta vikt vid att utreda hur detta påverkar trafiksituationen i hela kommunen och inte bara i närområdet.

Jag anser även att det är viktigt att ta i beaktande att Kungälvs kommuns parkeringspolicy inte är anpassad för boende utanför det absoluta centrum.

Vi som politiker jobbar på uppdrag av våra invånare. Är detta verkligen något som gynnar våra kommuninvånare? Eller kommer det att spä på ett redan pågående problem?”

Martin Ottosson

Partiledare och fd. ersättare i Miljö och byggnadsnämnden.

Utvecklingspartiet”

LÄS MER:Boende saknar gästparkeringar i Nordtag i Ytterby

LÄS MER:Kommunen om p-platser i Nordtag: ”Vi inser problemet”

ANNONS