Oppositionen har begärt att ett helt onödigt kommunfullmäktige måste hållas innan årsskiftet till en kostnad på 250 000 kronor för skattebetalarna, skriver skriver S, M och MP.
Oppositionen har begärt att ett helt onödigt kommunfullmäktige måste hållas innan årsskiftet till en kostnad på 250 000 kronor för skattebetalarna, skriver skriver S, M och MP. Bild: Kungälvs-Posten

Onödigt kommunfullmäktige för en kvarts miljon

Oppositionen har begärt att ett helt onödigt kommunfullmäktige måste hållas innan årsskiftet till en kostnad på 250 000 kronor för skattebetalarna, skriver S, M och MP.

ANNONS
|

I en tid då all kommunal verksamhet, inklusive kommunala bolag, behöver hjälpas åt och bidra för att skydda kommunens kärnverksamhet med skola och omsorg, elever och äldre är det med bedrövelse vi ser hur liberaler, kristdemokrater, Utvecklingspartiet, Centern och Vänsterpartiet ihop med Sverigedemokraterna nu ansvarslöst kastar politikergrus och återigen begär nya utredningar, extra möten med nya kostnader på minst 250 000 kronor.

Debatten handlar om bolagen ska bidra eller om skolan och vården ska spara nästa år. Vårt svar är enkelt, bolagen ska ta sin del, alla ska bidra. I en tid där det behövs ansvar, då vill Liberalerna ha mer och mer, det fungerar inte. För S, M, MP är det så enkelt att all budgeten ska säkras utifrån senast kända prognos och i denna fråga handlar det om att verklighetsanpassa soliditetsmålen för bolag från 30 procent till ett spann på 25-30 procent.

ANNONS

Detta är en helt normal anpassning som bolagen klarar och redan budgeterat för, en utdelning på cirka 10 miljoner 2024. Den summan finns redan avsatt inför nästa år och motsvarar exempelvis 16 lärare. Man behöver inte som oppositionen anser, återigen inhämta bolagsinformation som ägare hur de ser på en utdelning utifrån ett marginellt lägre soliditetskrav.

Detta är fullständig överkurs. Det innebär att ett helt onödigt kommunfullmäktige måste hållas innan årsskiftet till en kostnad på 250 000 kronor för skattebetalarna. Sedan tillkommer extramöten, arvoden, köpta externa tjänster etc så kostnaden är mycket högre än så.

Eftersom vi i majoriteten till skillnad mot politiker som driver ett låtsasspel med riktiga människors riktiga pengar, inte kan medverka till att minst 250 000 slösas på något som är mindre än ingenting, kommer vi trycka in alla ärenden som är planerade för januarimötet på detta extra decembermöte som liberalerna nu kallat till. Så kan vi tre partier ta ansvar när andra inte orkar.

S, M och MP

ANNONS