Majoritetens direktiv saknar tydlighet men styret verkar inte heller ha koll på läget, menar insändarskribenterna.
Majoritetens direktiv saknar tydlighet men styret verkar inte heller ha koll på läget, menar insändarskribenterna. Bild: Jerry Lövberg

Nu håller vi oss till fakta, Anna Vedin (M)

Inte på någon av alla de skolor vi tillfrågat kan fritidshemmens personal köpa frukost eller mellanmål sedan 2019 då Anna Vedin var med och tog bort denna möjlighet, skriver John Hansson,SD, och Sammy Nygård, KD, i Kungälv.

ANNONS
|

Möjligheten för skolpersonal att köpa måltider på kommunens skolor togs bort 2019 av majoriteten- Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna.

Majoritetens beslut blev starkt kritiserad från alla håll och kanter. Skolpersonal och lärarfacken var emot, föräldrar och allmänhet var emot. Skolinspektionen var kritisk och en enad opposition avfärdade förslaget men S och M- styret drev igenom beslutet ändå.

Detta innebar att i princip endast klasslärare fick lov att köpa en så kallad pedagogisk måltid. Konsekvensen blev minskad vuxennärvaro i skolornas matsalar, högre ljudnivå, mindre matro och sämre arbetsvillkor för skolans personal.

Sverigedemokraterna tillsammans med Kristdemokraterna lämnade därför våren 2023 in ett förslag om att återinföra möjligheten för anställda på skolan att köpa måltider.

ANNONS

Förslaget togs upp för beslut under sista fullmäktigemöte (13/6-24) innan sommaruppehållet.

Istället för att säga JA till förslaget gömde sig majoritetspolitiker bakom ett nytt direktiv-ytterligare en lång utredning.

Om detta kommer resultera i fler vuxna vid skolmåltiden är tvivelaktigt eftersom majoritetens direktiv saknar tydlighet men styret verkar inte heller ha koll på läget.

När vi påpekade att vårt förslag även skulle innefatta möjligheten för fritidshemmens personal att köpa frukost och mellanmål så hävdade majoriteten, Anna Vedin (M), att de visst kan köpa frukost och mellanmål vid kommunens skolor.

Detta stämmer inte. Inte på någon av alla de skolor vi tillfrågat kan fritidshemmens personal köpa frukost eller mellanmål sedan 2019 då Anna Vedin var med och tog bort denna möjlighet.

Detta trots att det ingår i arbetsbeskrivningen att sitta med barnen när de äter dessa måltider.

Är det majoritetens okunskap som speglades eller ett medvetet val för att slingra sig i debatten?

Försämrade arbetsvillkor för lärare innebär svårigheter för kommunen att rekrytera. Lärare i fritidshem är eftertraktade på arbetsmarknaden.

John Hansson Sverigedemokraterna, ledamot i beredningen för lärande och kultur, ersättare kommunfullmäktige

Sammy Nygård Kristdemokraterna, ledamot i beredningen för lärande och kultur Ersättare i kommunfullmäktige

ANNONS