Nu får vi ordning på den psykiska ohälsan!

En bättre psykiatrivård är avgörande för att förebygga suicid, brott och framtida utanförskap för dagens unga. Det skriver Ludvig Anderström (M), Ordförande Moderata Ungdomsförbundet Ale-Kungälv i ett debattinlägg.

ANNONS

Varje dag söker sig hundratals unga sig till barn- och ungdomspsykiatrins enheter runt om i Sverige. Ensamhet, utanförskap samt ökande stillasittande beskrivs som en nyckelfaktor i denna negativa utveckling. Forskare slår ständigt larm om de förödande effekter som den psykiska ohälsan kommer att applicera på samhällsapparaten, när unga människors liv och framtidsvisioner slås i sönder, till följd av en ineffektiv vårdkedja med omfattande vårdköer och vårdplatsbrist runt om i hela landet.

Svensk skolhälsovård är en nyckelspelare i arbetet för en bättre psykiatrivård och därmed en bättre morgondag för Sveriges unga. Idag är dess omfattning dessvärre mycket begränsad, och i många fall har elever endast tillgång till skolsköterska någon enstaka gång i veckan. Detta håller inte. För att snabbt kunna bemöta och följa upp unga med psykisk ohälsa i dennes närhet, krävs kraftiga resurstillökningar till verksamheterna i syfte att kunna garantera att en skolsköterska och kurator alltid finns tillgänglig för eleverna på en skola. Dessutom måste dess omfattning och tillgänglighet utökas ytterligare. Att på regional nivå komplettera den fysiska skolhälsovården genom stegvis digitalisering med individanpassade plattformar, vilka erbjuder hjälp och vård dygnet runt, skulle effektivisera vårdkedjans bemötande och samtidigt minska belastningen för den sjukhusbaserade vården. Detta hade också minskat steget för unga till att faktiskt söka hjälp för sina bekymmer. Svensk psykiatrivård är idag otroligt sjukhustung, vilket sätter käppar i hjulet för både patienter, vårdprofessionen och svensk folkhälsa.

En bättre psykiatrivård är avgörande för att förebygga suicid, brott och framtida utanförskap för dagens unga. MUF vill även genomföra en stor helhetssatsning på ungdomspsykiatrin samt en uppvärdering av det fria vårdvalet, så att du alltid skall kunna lita på att vård finns att hämta, på den plats där du vill ha den.

Nu får vi ordning på den psykiska ohälsan!

Ludvig Anderström (M), Ordförande Moderata Ungdomsförbundet Ale-Kungälv

LÄS MER:Folktro, dans och teater på familjelördagen på Mimers hus

LÄS MER:Sålde in Marstrand till mässbesökarna

ANNONS