”På senaste kommunfullmäktige visade jag att det inte är kommunala investeringar som behövs i klimatfrågan. Därmed hoppas vi att det finns utrymme för att lägga lite mer på skolan”, skriver Patrik Renström (C).
”På senaste kommunfullmäktige visade jag att det inte är kommunala investeringar som behövs i klimatfrågan. Därmed hoppas vi att det finns utrymme för att lägga lite mer på skolan”, skriver Patrik Renström (C). Bild: Susanne Hjalber

Nu behöver vi lägga i växeln för att förbättra skolan

Klimatarbete och skola behöver inte stå emot varandra, inte ens i svåra ekonomiska tider, skriver Centerpartiets Patrik Renström.

ANNONS
|

Kommunens samarbete med medborgarna måste bli bättre. Det är rätt vardagsarbete som är det viktiga, klippta invigningsband och första spadtag kräver att det händer rätt saker efteråt. Det gäller självklart också för skolan. En pojke i en annan kommun fick svara på frågan hur det kändes att gå i en skola som gått från Sveriges sämsta till topp tio. Han svarade: ”Det var som om de la i en växel” .

På senaste kommunfullmäktige visade jag att det inte är kommunala investeringar som behövs i klimatfrågan. Därmed hoppas vi att det finns utrymme för att lägga lite mer på skolan. Lite mer resurser men också ett uppdrag att börja göra rätt, lägga i växeln.

ANNONS

I klimatfrågan så är det självklart att kommunens 250 bilar och en färja som motsvarar 120 bilar, släpper ut mycket mindre än kommuninvånarnas 25 000 bilar. (Personbilarna står för de största klimatutsläppen de är större än de som kommer från lätta och tunga lastbilar och alla arbetsmaskiner tillsammans.) Kommunen förutsätter idag att alla ska gå, cykla eller åka kollektivt. Det håller inte i en landsortskommun och inte ens i bostadsområden en bit från centrum. Men med fossilfria bilar kan fler enkelt åka med kollektivtrafik till stan och med bil till stugan eller svampstället i skogen. Det här klarar medborgarna själva om de får stöd från kommunen i form av bra pendelparkeringar och billiga nattladdplatser vid lägenheter.

Samarbete och vardagsarbete är nycklarna. Kungälvs energi är ett bra exempel på det. Vi medborgare byggde bredband tillsammans med dem. Kungälvs energi hjälper också dem som vill ha solceller på sina villor och ladugårdar och har dessutom solcellsparker där man kan köpa in sig. I slutet av april gav, under några timmar, alla installerade solceller tillsammans all den el som behövdes i Kungälv. Ett bra exempel på gemensam kraft.

Klimatarbete och skola behöver inte stå emot varandra, inte ens i svåra ekonomiska tider.

Patrik Renström

Centerpartiet

ANNONS