Styrande politiker - vakna! Om tystnadskulturen inom Bildning och lärande medför att informationen inte når fram till er är detta katastrofalt, skriver signaturen ”Orolig skolpersonal”.
Styrande politiker - vakna! Om tystnadskulturen inom Bildning och lärande medför att informationen inte når fram till er är detta katastrofalt, skriver signaturen ”Orolig skolpersonal”. Bild: JESSICA GOW / TT

Någonting är allvarligt fel med styret av skolan i Kungälvs kommun

Styrande politiker - vakna! Om tystnadskulturen inom Bildning och lärande medför att informationen inte når fram till er är detta katastrofalt, skriver signaturen ”Orolig skolpersonal”.

ANNONS
|

Vad är det egentligen som pågår i Kungälvs kommun? Sällan har man skådat en sämre skolpolitik och en bildningssektor med ett sämre ledarskap. Politikerna är mycket väl medvetna om att de lägger en budget som medför nedskärningar i skolan, en budget som sedan sätter ramarna för skolans verksamhet. En verksamhet som är kraftigt eftersatt och skriker efter mer resurser!

Skolpersonal vädjar till sina rektorer att signalera hur krisigt läget är uppåt i leden, i förhoppning om förändring. När rektorerna sedan gör detta, möts de av svaret att de ska hålla "budget i balans". Skolpersonalens vädjan stannar därför hos verksamhetscheferna och studsar tillbaka till rektorerna igen. Rektorerna tvingas sedan till olika drastiska beslut, som t.ex. nedläggningen av musikprofilen.

ANNONS

Det verkar inte bättre uppåt i organisationen och man undrar vad det är för dåligt ledarskap som finns i toppen av kedjan och som sedan sipprar hela vägen ner i leden? Alla verkar se om sitt eget hus, vara rädda för att be om hjälp och verka svaga. Problemen bollas tillbaka till chefen nedanför för att rädda sitt eget skinn.

I den tystnadskultur som verkar råda, vågar inte cheferna vidta de åtgärder som de har till sitt förfogande att använda sig av. Rektorer borde t.ex. ha returnerat sitt arbetsmiljöansvar till verksamhetschefen för länge sen – då skolans arbetsmiljö är ohållbar – men vågar inte av rädsla att förlora jobbet. Helt galet! Det är ju inte rektorernas fel att skolan får för lite medel att bedriva sin verksamhet på!

Styrande politiker - vakna! Om tystnadskulturen inom Bildning och lärande medför att informationen, om hur illa ställt läget verkligen är i skolan, inte når fram till er, är detta katastrofalt. Det är dags för er att agera och skjuta till mer pengar till skolan!

Till alla slags chefer i sektorn bildning och lärande – bättra er! Lyssna på och bemöt dem under er med respekt, för vidare viktig information uppåt i leden och se till att bryta den förödande tystnadskulturen!

Orolig skolpersonal

LÄS MER:Barn har rätt till både bra utbildning och socialt stöd

LÄS MER:Nu vill 2100 föräldrar ha svar, Anna Vedin

LÄS MER:Monica Carhult Karlsson tar över som skolchef

ANNONS