Någon måste stoppa affären!

Kräv att Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören stoppar den här riskfyllda affären för skattebetalarnas, skolans och omsorgens skull. Det skriver Anders Nyby angående att kommunen behöver köpa 42 fastigheter för 60 miljoner för att få rådighet över en fastighet i Rollsbo.

ANNONS

I Kommunfullmäktiges möte torsdagen 15 december, ca 1:08 in i web sändningen försöker man reda ut vad det står i det 160 sidiga beslutsunderlaget som skickades ut tre dagar innan. - Undrar hur många som hunnit läsa.

S rivstartar med att Kommunen behöver köpa 42 fastigheter för 60 miljoner för att få rådighet över en fastighet i Rollsbo. UP påpekar att beslutet inte gäller 42 fastigheter utan köp av aktier i två bolag. C ifrågasätter om affären är bra för skattebetalarna. UP upplyser att en LSS ombyggnad kostar ytterligare 30 miljoner. KD har under sina 20 år aldrig varit med om en så komplicerad affär och förstår inte varför värderingen gått ned till 55.2 miljoner. M förklarar att det beror på en felräkning i beslutsunderlaget. S menar att det inte har någon betydelse i det stora hela. Slutligen blir det omröstning och därefter jultallrik.

ANNONS

Titta på web-sändningen och bilda dig en egen uppfattning. Min känsla är att alla politker innerst inne vet att affären är för komplicerad, rent av obegriplig och därmed inte borde röstats igenom. Man blandar ihop a) fastighetsköp med aktieköp, b) hotel med baracker, c) nuvärde på anläggningar med värdet om fem år, d) direktverkande el i tillfälliga baracker med ett nybyggt miljövänligt LSS boende och e) drömmar om en idrottsarena med byggherrarnas riskfyllda affärer.

Kräv att Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören stoppar den här riskfyllda affären för skattebetalarnas, skolans och omsorgens skull.

Utgå därefter från skattebetalarnas önskelista:

1. Fortsätt att hyra flyktingbarackerna tills lågkonjunkturen passerat

2. Bygg och ett nytt modernt och energieffektivt LSS boende för 25 miljoner

3. Låt byggherrarna behålla risker som dom själva är orsak till

4. Tippa inte över riskfyllda affärer på skattebetalarna

Ovanstående skapar låga energi och underhållskostnader och ett positivt kassaflöde på minst 50 miljoner som kan användas för investeringar i den nya arenan, istället för dyra lån.

Anders Nyby

LÄS MER:Så kommer anläggningarna på nya arenan att ligga

LÄS MER:Tomterna på Rollsbo Västerhöjd i Kungälv snart slutsålda

ANNONS