Moderaterna vill resurssäkra skolan i Kungälv

Moderaterna vill att Kungälvs kommun gör ett omfattande arbete med att kvalitetssäkra resurserna till skolan, skriver utbildningsråd Anna Vedin (M).

ANNONS
|

Debatten kring skolans resurser är säkert flera decennier och kontentan är alltid att skolan har en ständig brist på resurser. Antingen genom brist på tilldelade medel eller på grund av felaktiga prioriteringar eller bristfällig ekonomistyrning.

Då och då försöker regeringar åtgärda detta genom ny lagstiftning eller riktade statsbidrag som ska gå till diverse lyft. Framgången har, för att uttrycka sig diplomatiskt, varit varierande.

Moderaterna vill att Kungälvs kommun gör ett omfattande arbete med att kvalitetssäkra resurserna till skolan för att försäkra oss om att det finns likvärdiga grundläggande resurser på alla våra skolor. Det kan handla om tillgång på utbildade lärare och lärartäthet men också om särskilt stöd och elevhälsa och kurativa resurser. Resurssättningen måste tydligare kopplas till de studieresultat som de facto uppnås vid varje skola efter noggranna analyser.

ANNONS

Vi tror också att vi måste öka tillgängligheten på stöd och hjälpmedel och att vi måste släppa kraven på utredningar och diagnoser. Ansatsen måste vara att alla ska få snabb och ändamålsenlig hjälp.

Anna Vedin (M)

Utbildningsråd

ANNONS