Kode skola och Tunge skola ska ersattas med en ny skola i Kode. ARKIVFOTO
Kode skola och Tunge skola ska ersattas med en ny skola i Kode. ARKIVFOTO Bild: Catrin Hansson

Moderaterna valde en kompromiss för skolbygget i Kode

Moderaterna har inte ignorerat medborgarnas åsikter i diskussionen. Det skriver kommunfullmäktigeordförande i en replik på Majoriteten verkar inte ha varit intresserad av en medborgardialog.

ANNONS

I min roll som kommunfullmäktigeordförande ligger det att främja medborgardialogen, och jag vill nämna något av det som gjorts. Vi har ställt frågor i enkäter för att på så sätt få bättre koll på vad invånarna tycker, vi har besvarat hundratals skriftliga frågor, många av svaren hittar du på kommunens hemsida. Vi har också tagit emot oräkneliga telefonsamtal både till förvaltningen och till politiken, haft personliga möten och tagit emot rundvandringar, delegationer med namninsamlingar. När folk har hört av sig till mig har jag kommit ut och träffat dem på plats.

Min uppfattning är att i en representativ demokrati ligger ansvaret att sätta ned foten och bestämma hur vi skall gå vidare på de folkvalda. Det är det som väljarna förväntar sig av oss. Det är helt enkelt mitt och ditt uppdrag.

ANNONS

Vi moderater valde att invänta alla utredningar innan vi uttalade oss om lokaliseringen av Kode nya skola. Alla underlag fick vi för drygt en månad sedan och därefter förankrade vi i partiet och gick ut med var vi står i frågan. På medborgarstämman i december lovade jag att så fort vi bestämt oss skulle vi kommunicera det. Ni liberaler var snabbare än oss och meddelade tidigt var ni inte vill skolan skall placeras och det är helt ok. När man fattat ett beslut är det rimligt att man kommunicerar detta. Ert förslag är i mitt tycke bra. Jag delar uppfattningen att det är oklok att göra en placering som huvuddelen av de boende inte vill ha. Men det räcker inte. Vi är ytterst angelägna om att skolmiljön för våra unga och arbetsmiljön för personalen på Tunge skola förbättras samt att vi använder våra skattemedel på bästa sätt.

Moderaternas förslag bottnar i en kompromiss. Vår kompromiss är att skolan som ligger mitt inne i samhället skall ligga kvar till den faller för åldersstrecket. Tunge skola ersättningsbyggs bredvid scoutstugan. När det är dags att ersätta Kode skola bygger vi den jämte Kode nya skola. Detta gör vi för att förvaltningen räknar med att vi skulle få en merkostnad på 77 miljoner kronor om vi byggde allt på samma ställe direkt, en merkostnad som inte är acceptabel. Likaså bedömer förvaltningen att behovet av en högstadieskola inte är akut inom de närmaste 8 -10 åren. Om nuvarande skola i samhället är kvar torde inte trafikbelastningen öka och på sikt kan den minska. Just trafikbelastningen har varit en av huvudinvändningarna mot en helt ny skola inne i samhället.

Det är riktigt att det hade varit minst kostsamt att bygga ut Kode skola men vårt förslag är inte anmärkningsvärt dyrare på sikt.

Thomas Alpner (M)

ANNONS