Mera strutsångest

Även jg får strutsångest av bilismens utsläpp och att det saknas en plan för att hantera storskalig elektrifiering via solceller. Det skriver Elisabeth Sanderson, aktiv i Klimatalliansen.

ANNONS

Patrik Renström (c), skrev för ett tag sedan om sin strutsångest över bilismens utsläpp och att det saknas en plan för att hantera storskalig elektrifiering via solceller.

Även jag får strutsångest av detta, men också av politikernas oansvariga inställning till IPCC:s rapporter. Har inte fått info om det. Vilka förberedelser finns inför extrema bränder, stormar och regnväder? Vad händer med ej nedgrävda elledningar? Hur kommer ambulans och brandbilar fram vid extremväder? Hur kommer mat- och dricksvattenförsörjning att fungera? Hur mycket satsas på närodlat och den trygghet som finns i småskalighet? Hur tänker man skydda dricksvattnet när det blir massiv bräddning i Göta Älv? Och vad görs åt döda havsbottnar?

Pga kriget i Ukraina och rädslan för att det skulle sprida sig, pratades det i våras om att rusta upp skyddsrummen och att de bara räcker till hälften av kommuninvånarna.

Men att kriget skulle komma hit är ett kanske - ett möjligt hot. Det vi vet med säkerhet är att klimatförändringarna och extremvädren kommer att öka.

Kommunala avlopp för toaletter tilläts ung 1920. Då var vi ca 6 miljoner människor i Sverige. Nu är vi snart dubbelt så många och vi står inför stora klimatförändringar.

Mellan 2014 och 2018 släppte Danmark ut 35 miljarder orenat bajsvatten i Öresund pga bräddning vid extrema regnväder. Bräddning sker givetvis även här i Sverige, vår kommun har flera bräddningspunkter. Gifter från avloppen kommer då att bli svåra att avskilja vid dricksvattenuttagen och övergödning kommer att drabba ekosystemen värre än idag. Så varför blanda ihop avloppsvatten och dricksvatten?

Precis som Patrik R föreslog utökning av solel och elbilar finns det flera andra miljölösningar.

Exempelvis utmärkta miljövänliga mindre avloppsanläggningar som fångar upp läkemedelsrester mm och växter som tar hand om övrigt. På så sätt slipper man både bräddning och renovering av enorma avloppsrör som läcker, så skippa kommunal tvångsanslutning!

Elisabeth Sanderson, aktiv i Klimatalliansen

LÄS MER:Jag får strutsångest av alla som sticker huvudet i sanden

LÄS MER:Flest män på listorna inför valet

ANNONS