Många LO-medlemmar stödjer Tidöpartierna

Svar på Tobias Wallins insändare ”LO-medlemmar anger inte”.

ANNONS
|

Förslaget om anmälningsplikt ingår i en utredning om stärkt återvändandeverksamhet och skall presenteras 30 september 2024.

Angiverilag som LO redan nu väljer att kalla det kräver sin googling på ”angiveri”.

LOs medlemmar består till 43,2% av medlemmar som stödjer Tidöpartierna.

I Tidöavtalet uttrycks det att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”.

Förbund och privatpersoners ställningstagande är informativt för utredarnas arbete. Synpunkter på acceptabel storlek på skuggsamhälle kan också vara välkommet.

SD-medlem

ANNONS