Vi ser att som växande kommun behöver vi fler bra platser för äldre i behov av vård och omsorg, skriver Pia Gillerstedt (S), Marcus Adiels (M), Emelie Gillberg (S).
Vi ser att som växande kommun behöver vi fler bra platser för äldre i behov av vård och omsorg, skriver Pia Gillerstedt (S), Marcus Adiels (M), Emelie Gillberg (S). Bild: Tobias Kjellberg

Majoriteten: Omsorgen skall vara trygg trots ett tufft läge

Vi har ett utmanande år framför oss. Trots det har vi siktet på att den som är i behov av vår omsorg ska få detta, skriver Pia Gillerstedt (S), Marcus Adiels (M), Emelie Gillberg (S).

ANNONS
|

Majoriteten i Kungälv arbetar för att omsorgen skall vara trygg trots ett tufft läge

Budgeten för kommande år är antagen och vi har ett utmanande år framför oss. Trots det har vi siktet på att den som är i behov av vår omsorg ska få detta. Vi är trygga med att det ska gå tack vare de planer och mål som lagts för kommande år.

Vi har nu ett bra avtal med Kungälvs sjukhus så vi har 14 nya fina korttidsplatser där den som varit på sjukhuset vid behov kan få återhämtning innan man flyttar hem igen.

Vi ser att som växande kommun behöver vi fler bra platser för äldre i behov av vård och omsorg och för att möta detta behöver vi fler plaster. En bit på vägen är vår stora investering i ett nytt äldreboende där det ska finnas plats för den som behöver.

ANNONS

Som en växande kommun behöver vi även säkerställa att våra medborgare som är i behov av boende med särskilt stöd och service får det inom lagstadgad tid. Vi är medvetna om att det är en stor utmaning och därför är viktigt för oss att planeringen för LSS boende finns med i nya detaljplaner.

Vi behöver också ta höjd för att de personer som rätt till DV (dagligverksamhet) kan ha andra behov än vad vi hittills sett, vilket gör att vi ser att det behövs en utveckling av detta.

Ett steg i rätt riktning med att få till tillräckligt med lägenheter är det gruppboende med 6 platser som nu är på gång i Nordtag och utvecklandet av fler DV är på gång.

För oss i majoriteten är det viktigt att våra medarbetare känner sig trygga i sin anställning samt känner att vi arbetar för att säkra deras arbetsmiljö. Vi har därför valt att i budget för 2024 inte göra neddragningar i våra kärnverksamheter vilket andra kommuner redan påbörjat och varit tvungna till för att ha en budget i balans. Vårt mål är att fortsatt arbeta för en bättre och tryggare arbetsmiljö för våra medarbetare som är vår största tillgång. För oss är arbetet med sunt arbetsliv och deras friskfaktorer en av vägarna till målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Pia Gillerstedt (S), Marcus Adiels (M), Emelie Gillberg (S)

LÄS MER:Sonen fick LSS-insatser i Uddevalla men inte i Kungälv

LÄS MER:Vi har haft svårt att täcka vakanser under sommaren

ANNONS