På ett idrottsbibliotek kan man till exempel låna skridskor gratis. FOTO: Fritidsbanken
På ett idrottsbibliotek kan man till exempel låna skridskor gratis. FOTO: Fritidsbanken

Liberalerna har kämpat för ett idrottsbibliotek i många år

Vi anser att ett idrottsbibliotek är hållbart, cirkulärt och ett ansvarsfullt koncept, skriver Liberalernas Matilda Jansson.

ANNONS
|

Svar på insändaren: Kungälv behöver en Fritidsbank.

Liberalerna har återkommande drivit frågan om att upprätta ett idrottsbibliotek i Kungälv så sent som i kommunfullmäktige 2023 då tog Liberalerna debatten för möjligheten till en aktiv fritid hela livet, på ett hållbart sätt, oavsett plånbok.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 (KF § 118/2018) om att bifalla Liberalernas motion om upprättande av ett idrottsbibliotek. Sen avslog majoriteten förslaget 2019 med hänvisning till rådande ekonomi och besparingar.

I samband med arenaprojektet påpekade Liberalerna att ett idrottsbibliotek oavsett driftsform på några hundra tusen borde tas i beaktande. Ett hälsosamt liv är ovärderligt när det kommer till livskvalité för den enskilde, på sikt är det en förebyggande investering som även är gynnsam för hälso- och sjukvården om det innebär att människor är friska, aktiva och lever sunt.

ANNONS

Moderaterna svänger och är ambivalenta, de skulle fundera på om de ville utreda frågan ytterligare en gång. Socialdemokraterna gav ett svar som kan sammanfattas vid att vi inte är där i processen ännu att diskutera de sociala frågorna i samband med en kommunal satsning i nära miljardklassen. Nu är vi i fasen att prata om byggnader och vägar.

Liberalerna kommer aldrig sluta att kämpa för frågor som handlar om en god folkhälsa. Ett aktivt liv ska du kunna leva hela livet oavsett ekonomiska förutsättningar. Vi anser att ett idrottsbibliotek är hållbart, cirkulärt och ett ansvarsfullt koncept. Vi vill bidra till att lägga grunden för att alla som vill ska kunna delta i ett föreningsliv.

Socialdemokraterna och Moderaterna vill inte ta i frågan, de har bara en massa ursäkter, bortförklaringar såsom konkurrens med företagarna, att driftsformen är svår att hantera, de ser inte att en anpassad lokal för ändamålet är möjligt att uppbringa.

Vi Liberaler ser inte dessa hinder, vi ser bara möjligheter med ett idrottsbibliotek i Kungälv där alla kan låna sport och idrottsutrustning.

Matilda Jansson

Liberalerna

ANNONS