Utbyggnad av VA.
Utbyggnad av VA. Bild: Kristian Johansson

Lägg era planer på kommunalt VA i Åkerhög åt sidan

Det är inte realistiskt att lägga 300 000-400 000 kronor för VA-anslutning, menar Staffan Paulsson.

ANNONS
|

Sedan minst fem år tillbaka har Kungälvs kommun agerat för att införa kommunalt VA i den här delen av kommunen.

Enligt ett meddelande på kommunens webb-sida den 15 september 2023 arbetar kommunen för att göra delar av Brunnefjäll och Åkerhög till kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avloppstjänster (VA).

Detta trots att kommunen har fått nej till ledningsrätt av Mark- och miljööverdomstolen och befolkningens kompakta motstånd till VA-utbyggnaden. Är det kommunens tjänstemän eller politiker som har fattat detta beslut att åter arbeta för att tvångsansluta oss? Sedan domstolens beslut har frågan varit pausad en tid, men frågan har nu återuppstått som om ingenting har hänt under de här fem åren.

ANNONS

Kungälvs Socialdemokrater gick förra gången till val med ett manifest, som föreslog fler lösningar för VA i kustzon skrivet av Miguel Odhner. Man skulle se över balans mellan teknik och kostnad. Man skulle utreda flexibla lösningar för enskilda.

Socialdemokraterna skulle driva på för:

Mindre anläggningar ska kunna komplettera kommunalt VA-system

Pröva delanslutning till VA-system vid olika tidpunkt

Pröva delanslutning för enbart vatten eller avlopp.

När jag läste det fick jag hopp om att det från kommunalt håll kunde bli ett realistiskt uppvaknande från er sida.

Vet tjänstemännen om detta? Har Socialdemokraterna och kommunen arbetat vidare med dessa nya förutsättningar. Jag antar att dessa gäller även efter valet?

Riksdagen har ju fastslagit att i dessa frågor råder ett demokratiskt underskott för medborgarna. Riksdagens beslut har sammanfattats i utskick (cirkulär 23:13) från Sveriges Kommuner och Regioner. Har berörda tjänstemän och politiker läst och förstått denna text?

Det finns ingen realism för en pensionär att erlägga 320 000 - 400 000 kr för kommunalt VA för en sommarstuga på 50 kvm, som nyttjas två - tre månader per år. Därtill kommer driftkostnader i form av hög fast kostnad. F ö skulle vår fastighet inledningsvis inte ingå i det som då skulle vara verksamhetsområdet, varför vi investerade i borrning efter vatten (som har testats genom kommunen och befunnits ha utmärkt kvalitet) och anskaffande av en förbränningstoalett.

Förhoppningsvis kommer ni till insikt, att också dagens svåra ekonomiska läge för hushållen, gör att ni lägger era planer på kommunalt VA i Åkerhög åt sidan.

Staffan Paulsson

Sommarboende på Västra Åkerhögsvägen, Kärna

ANNONS