Större delen av läsåret har skolgången haft allvarliga brister för vårt barn. Inte för att intresset saknas, utan resurser, planeringstid och oftast personal, skriver Trötta och besvikna föräldrar.
Större delen av läsåret har skolgången haft allvarliga brister för vårt barn. Inte för att intresset saknas, utan resurser, planeringstid och oftast personal, skriver Trötta och besvikna föräldrar. Bild: Lars Dareberg

Kungälv har tappat det - lovar mycket men håller lite

Vi har de senaste åren fått smaka på Kungälvs åtstramning för oss som familj som inkluderar barn med funktionsnedsättningar.

ANNONS
|

Kungälv - en trygg, välmående kommun med fokus på miljö, utbildning, hälsa och framtid…Det fick vi till oss när vi flyttade hit för snart 10 år sedan. En kommun som rankas som 7:e robustaste kommun i den nationella utvärderingen Regionernas Kamp 2023. Men ett Kungälv som vägrar inkludera, stötta, som skär ner och prioriterar bort för de som redan har svårigheter. Vi har fått smaka på Kungälvs åtstramning för oss som familj som inkluderar barn med funktionsnedsättningar. En anpassad skola (fd särskola) som inte är integrerande, anpassad eller tillgänglig. Som flyttats, flyttats igen, minskat personal och saknar framförhållning och kommunikation. Personal som med stort engagemang slåss i motvind. Pengar finns sägs det… Men vart tar de då vägen?

ANNONS

Större delen av läsåret har skolgången haft allvarliga brister för vårt barn. Inte för att intresset saknas, utan resurser, planeringstid och oftast personal. Vi ser en skola som redan innan var hårt ansatt av våld, segregation och hade svårt att rekrytera personal. Ni politiker lovade massor och lite till. Nu ryktas det om att nästan 15 personal ska få gå och ombyggnation som läggs på is… IGEN! Är det att satsa och ge oss ert förtroende och trygghet efter alla turer som varit?

LSS, lagen om stöd och service skall finnas för oss, värna om goda levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Vi har de senaste åren fått stödet indraget med nästan en tredjedel. Funktionsnedsättningen har inte förändrats utan behoven tilltagit. Det är nu praxis att slå hårt mot oss som redan har det tufft. Habiliteringen krymper. Väntetiderna är långa och insatserna minimala. När det är som tyngst och behovet av stöd är som störst kan det vara avgörande när det kommer.

Personalen är fantastisk men har alldeles för lite resurser och pengar. Stödet som borde ges kan vara oerhört betydelsefullt resten av livet.

Vi har det redan tufft med alla instanser man bollas emellan, brist på återhämtning och behovet att ständigt finnas dygnet runt. Men nu tycker vi Kungälv tappat det…

De lovar mycket men håller lite.

De sviker inte bara barnen utan oss redan hårt ansatta föräldrar. Vi har också rätt till ett värdigt liv. Med rätt att kunna yrkesarbeta, återhämta sig och samtidigt vara den där drivande, älskande, närvarande föräldern som man vill vara.

Gör om… GÖR RÄTT!

Trötta och besvikna föräldrar

ANNONS