Arkivbild
Arkivbild Bild: Catrin Hansson

Kräver att Marstrandsfärjan går på el snarast

Omställning Kungälv vill sända en uppmaning till politikerna att omedelbart besluta om en elektrifiering av Marstrands färja. Skribenten vill ha svar på när Lasse-Maja kan stå klar för el-drift.

ANNONS

Klimatet kan inte vänta! Vi i Omställningsgruppen kräver att Kungälvs politiker tar gemensamt ansvar för att få bort fossila utsläpp från kommunens färja.

Forskning och vetenskap är eniga: det är oerhört bråttom om vi ska nå Parisavtalets mål att begränsa planetens temperaturökning. Ansvaret vilar tungt på er politiker. De beslut ni väljer att ta eller inte ta, fort nog. Nu räknas månader och enstaka år.

När det gäller Marstrands färja så är den, den enskilt största utsläppskällan av växthusgaser som vi har i kommunen. Färjan förbrukar diesel för omkring en miljon kronor årligen. Koldioxid som går rakt ut i atmosfären och förvärrar förutsättningarna för våra barn och barnbarns framtida livsmiljöer. Man kan säga att för varje tur som färjan går så förbrukas lite av framtida generationers livsförutsättningar.

Det finns en av kommunen beställd och färdig utredning från 2020, av hur en konvertering av färjan till el-drift skulle kunna se ut. Olika alternativ och kostnadsförslag finns presenterade. Sammanfattningsvis så kan kostnaden för en ombyggnad av Lasse-Maja till el-drift kosta mellan 9 och 11 miljoner kronor, beroende på val av lösningar. Då tillkommer ladd-infrastruktur och viss ombyggnad av färjeläget, vilket enligt utredningen bedöms kosta mellan 1,5 och 5 miljoner kronor.

Vi i Omställning Kungälv ställer frågan till er politiker: I vilket tidsperspektiv ser ni att Lasse-Maja kan stå klar för el-drift?

Vi vet att den nuvarande planen är, senast 2030 (!). Det skulle innebära att färjan i nästan tio år till skulle fortsätta att spy ut tonvis av växthusgaser. Tror och hoppas att Kungälvs politiker har ambitiösare mål än så för färdigställandet av färjan till el-drift?

Omställning Kungälv, Anna Eklöf-Valdes

Läs också: Ove Wiktorsson (C), ledamot i kommunstyrelsen, menar att insändarskribenten både har rätt och fel.

ANNONS