Klimatomställningen kräver snabbare lösning

Vårt huvudargument är att tiden för ny kärnkraft är för lång för att vara ett alternativ, skriver Rolf Nilsson och Thomas Karlsson i en replik till Patrik Nilsson.

ANNONS
|

Replik på Patrik Nilssons insändare ”Faktafel om kärnkraft staplas på varandra".

Patrik Nilsson; rubriksättningen rår vi inte över, men även en civilingenjör måste ju veta att för att en verksamhet skall gå ihop så måste ju försäljningspriset överstiga produktionskostnaden. Bloomberg New Energy Finance publicerar regelbundet uppskattningar om vad ny elproduktion kostar. Siffror från jan 2020 Vindkraft – land 25-59 öre/kWh; Kärnkraft 195-344 öre/kWh.

Det ärt inte nedläggningen av kärnkraft utan marknadspriset i Europa som styr priserna till konsument idag.

Kärnkraftens tillgänglighet är 74 procent (2019), vilket innebär att de står de stilla i snitt tre månader om året. Oskarshamn 3 skall stanna elproduktionen den 19 februari 2022 för att åtgärda en bränsleskada.

ANNONS

Energiuppgörelse var klar mellan fem partier i juni 2016. Kärnkraftsskatten försvinner. Energiuppgörelsen ger dessutom klartecken för att bygga tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar. Med dagens energiuppgörelse kan ingen regering besluta att kärnkraften ska avvecklas. Den kan bara läggas ner av sina ägare, om det är ekonomiskt motiverat.

Vårt huvudargument är att tiden för ny kärnkraft är för lång för att vara ett alternativ. Kraven för klimatomställningen kräver snabbare lösning.

“Är kärnkraften nödvändig för en fossilfri, svensk elproduktion” är en gemensam rapport från högskolorna KTH, CTH och LTH

I rapporten så går man igenom de 8 vanligaste argumenten för kärnkraft.

Deras slutsats är att kärnkraften INTE är nödvändig för att vi ska kunna få ett stabilt, säkert och fossilfritt elsystem i Sverige i framtiden. Ett elsystem med stor mängd sol- och vindkraft ser dock annorlunda ut än ett med stor mängd kärnkraft. Med stora mängder sol- och vindkraft kommer det att behövas andra investeringar i elsystemet, inklusive i elnät och smart styrning. Deras bedömning är att totalkostnaden för dessa extra investeringar under de närmaste decennierna kommer vara betydligt lägre än den merkostnad som kärnkraftsalternativet innebär.

Rolf Nilsson

Civilingenjör

Thomas Karlsson

Civilekonom

ANNONS