Illustration över Kungälvs lokala utsläpp av växthusgaser.
Illustration över Kungälvs lokala utsläpp av växthusgaser.

Jag får strutsångest av alla som sticker huvudet i sanden

Patrik Renström, Centerpartiet Kungälv, skriver i ett debattinlägg att det är enklare än någonsin att snabbt och lätt minska den lokala klimatbelastningen.

ANNONS
|

Många får klimatångest helt i onödan. Just nu är det enklare än någonsin att snabbt och lätt minska den lokala klimatbelastningen. Jag däremot får strutsångest, av alla som likt strutsen sticker huvudet i sanden i stället för att med öppna och klara ögon se hur vi löser klimatutsläppen.

Kungälvs stora klimatbelastning kommer från bensin, diesel och andra oljeprodukter. Det vill säga från bilarna. Lite förvånande är det faktiskt personbilarna som släpper ut mest, se diagrammet. Om alla nya bilar var elbilar så skulle Kungälv klara 2°C målet. Många har fattat, och 40% av alla nya bilar som köps drivs med el. Man kan förstås önska att det var 100% men vi värdesätter den personliga friheten och vill inte ha tvång. Frihet är grunden i demokratin.

ANNONS

I vintras fick jag lära mig något nytt. Ett villatak med solceller räcker för en elbil redan från februari och från mars klarar taket elen för tre elbilar. Det här balanserar ute i kommundelarna. Lite svårare blir det om alla industritaken i centrala Kungälv fylldes med solceller. Det skulle ge 130 000 MWh/år eller 50% av elförbrukningen. Elnätet karar inte detta. Redan om alla nya husen på Rollsbo Västerhöjd skulle sätta upp solceller så fungerar inte det lokala elnätet utan anpassning.

Kommunen behöver en plan för att hantera elektrifieringen som kommer med elbilar och solceller. Skall man ha mer elproduktion i nya Munkgärdeverket?

Vi i politiken fick ett brutalt dåligt utkast till en energiplan för Kungälv 2022 till 2026. Den fokuserade främst på hur myndighetsmakten kunde användas och saknade en framåtsyftande plan. I beredningen trodde övriga partier efter redovisningen att det är omöjligt att nå 2°C målet. Så låter det också i Aktuelltsändningen inför klimatmötet+50 i Stockholm.

Komihåg att det är enklare än någonsin att nå klimatmålet just nu. Det som behövs är att arbeta tillsammans med medborgarna.

Friheten är så värd att bevara, för demokratins bästa.

Patrik Renström

Centerpartiet

Kungälv

ANNONS