Inte läge att höja skatten – drabbar de som har det tuffast

V föreslog i sitt rambudgetförslag att höja kommunalskatten för att täcka våra ökade kostnader. Vi i majoriteten förstår att en ökad kommunalskatt skulle drabba de hushåll som har det svårast, skriver ekonomiråd Daniel Tengwall, S, i en replik till Vänsterpartiet i Kungälv.