Skolan får en särskild stor uppmärksamhet för att kunna bygga vidare på goda åtgärder, skriver Patrik Ryberg om Sverigedemokraternas budgetförslag.
Skolan får en särskild stor uppmärksamhet för att kunna bygga vidare på goda åtgärder, skriver Patrik Ryberg om Sverigedemokraternas budgetförslag. Bild: Henrik Lundbjörk

Inför en arbetsmiljöfond i skolan

Skolan får en särskild stor uppmärksamhet för att kunna bygga vidare på goda åtgärder, skriver Patrik Ryberg om Sverigedemokraternas budgetförslag.

ANNONS

Vi Sverigedemokrater presenterade vårt budgetförslag med tillhörande budgetdirektiv i kommunstyrelsen den 20:e mars. Som största oppositionsparti faller ett tungt ansvar på oss att visa en annan väg än den av majoriteten svajiga, sköra och felriktade politiska väg som kommunen och Kungälvsborna tvingas uppleva.

Vi prioriterar alltid kärnverksamheterna och ger mer pengar till hela förvaltningen för att klara sina uppdrag i dessa ekonomiskt svåra och oförutsägbara tider.

Vårt fokus ligger som alltid på trygghet, gemenskap och en sund tillväxt för vår kommun.

Skolan får en särskild stor uppmärksamhet för att kunna bygga vidare på goda åtgärder och den oerhört heroiskt kämpande personalen som finns i sektorn. Vår budget tar sikte på att täppa till luckor och brister som finns inom systemet och lyssna på alla infallsvinklar och perspektiv, allt för att både elever och skolanställda skall få en god arbetsmiljö med kunskap, glädje samt ordning och reda som riktmärke.

ANNONS

Vi föreslår bland annat:

• Införa en Arbetsmiljöfond som skolenheter kan äska pengar ur (utöver sin ordinarie budget)

• Utred möjligheterna att bredda särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver mer stöd i sitt skolarbete. Samtliga elever skall tillgodoses en god skolgång, oavsett förutsättningar.

Vi föreslår också en mer sund tillväxt och investeringspolitik. Den politik som nu råder går enbart ut på att fylla kommunen på människor, helst i höga betonghus i centrala Kungälv – men helt bortse från skolplatser, omsorg, parkeringar med mera.

Vi vill att folk skall flytta till Kungälv, men vi måste också kunna erbjuda den samhällsservice som förväntas och en service som en kommun ska kunna erbjuda. Sverigedemokraternas politik tar sikte på trygghet, gemenskap var du än bor, verkar eller bara är i kommunen skall en god hemkänsla infinna sig.

För Sverigedemokraterna

Patrik Ryberg, oppositionsråd

ANNONS