Hur bromsar stängda stadsdelsbibliotek smittan?

Kommundelarna missgynnas återigen på bekostnad av centralorten, menar Elisabeth Laurell.

ANNONS
|

Foto: Catrin Hansson
Foto: Catrin Hansson Bild: Catrin Hansson

Bland få kommuner i landet har Kungälv stängt kommundelsbiblioteken med hänvisning till pandemin och risk för smittspridning. Bibliotekens betydelse för folkhälsan är både väl känt och väldokumenterat.

I stället för att besöka de nästan tomma biblioteken i våra kommundelar ska vi istället trängas vid in- och utpassage till Mimers entréhall. Vi, som liksom jag saknar körkort, ska också bidra till trängsel i kollektivtrafiken.

Återigen missgynnas kommundelarna på bekostnad av centralorten. Beslutet tycks vila på okunskap och rädsla. Det är svårt att förstå hur stängda kommundelsbibliotek på något sätt kan minska smittspridningen.

Elisabet Laurell

Erfaren biblioteksbesökare

ANNONS