Skiss av 23-våningshus vid Vita Fläcken.
Skiss av 23-våningshus vid Vita Fläcken. Bild: Wingårdhs arkitekter

Höjdsjukan härjar i centrala Kungälv!

Att vårda, stärka och utveckla allas vårt Kungälv i harmoni mellan gamla och nya årsringar handlar förstås om så mycket mer än hushöjder och smittsamma trender. Det skriver Anders Hansson från föreningen Kungälvs Musei vänner i ett debattinlägg.

ANNONS
|

Det började med att politikerna ville ha ett landmärke vid södra entrén till Vita Fläcken. Det blev ett 23-våningshus som byggs nu.

Sedan spred sig smittan till Kongahällaområdet där det växer upp flera höga hus.

Även i stadskärnans Liljedal och i backen upp mot Fontin har smitta blossat upp men hittills kunnat hållas nere.

Och det pågående bygget i Klocktornet kunde varit värre drabbat.

Nu senast riskerar fastigheterna runt Nytorget ett höjdsjukeutbrott när Nytorgstaden planläggs.

För här vill bostadsbolagen också bygga högt ”när alla andra får”.

Och kommunen är med på noterna.

Ett par höghus (14 och 16 våningar) har tillkommit i planförslaget. Kungälvs första höghus (9 vån) kommer att rivas liksom husen runt Nytorget. Torget vill man flytta och göra mycket mindre och antalet nya bostäder i området ökar från ca 400 till 700 när projektet kastat loss från kommunfullmäktiges direktiv i planprogrammet från 2019.

ANNONS

Nästa smittriskområde är Kexens område Kexstaden.

Än finns dock möjligheter att begränsa smittspridningen och hindra den från att ge svåra framtida men i Kungälvs småskaliga stadskärna och i stadens själ, men då måste vi kommuninvånare höja våra röster, fatta våra pennor och uttrycka våra åsikter och synpunkter.

Detaljplanen för Nytorgstaden finns utställd i stadshushallen och på kommunens hemsida.

Skriftliga synpunkter kan man lämna till kommunen senast 4 juli.

Att vårda, stärka och utveckla allas vårt Kungälv i harmoni mellan gamla och nya årsringar handlar förstås om så mycket mer än hushöjder och smittsamma trender.

Vilken stad vi vill ha måste diskuteras och avgöras i bred och öppen dialog, inte i slutna sammanträdesrum.

Och sist men inte minst viktigt – söndagen den 11 september är det dags att välja vilka politiska företrädare som ska få vårt förtroende att leda utveckling och förvaltning av vår kommun och stadskärna de kommande fyra åren.

Anders Hansson

Kungälvs Musei Vänner

LÄS MER:Kungälvsborna får tycka till om Nytorgstaden

LÄS MER:Höghusbygget har kommit i gång

ANNONS