Heder åt alla er som har civilkurage nog, att larma på olika vis om dessa missförhållanden som råder inom Attendos hemtjänst, skriver Anette Gallo-Marchiando (V).
Heder åt alla er som har civilkurage nog, att larma på olika vis om dessa missförhållanden som råder inom Attendos hemtjänst, skriver Anette Gallo-Marchiando (V). Bild: Lasse Edwartz

Heder åt er som har mod och civilkurage nog att larma!

Heder åt alla er som har civilkurage nog, att larma på olika vis om dessa missförhållanden som råder inom Attendos hemtjänst, skriver Anette Gallo-Marchiando (V).

ANNONS

När man en vacker dag kommer dithän att man själv eller en nära anhörig behöver hjälp i form av hemtjänst, stöd, vård eller omsorg är man sällan beredd. Det är ofta en process att ta emot hjälp och acceptera att en är i beroendeställning. Det kan kännas väldigt självutlämnande och naket. Därför är det viktigt att de personer som arbetar inom vård och omsorg ges rätt förutsättningar. Lika viktigt som att rätt person är på rätt plats är att de har adekvat utbildning.

Den senaste tiden har det från olika håll framkommit att Attendo brister både som arbetsgivare och vård- och omsorgsgivare. Bristerna verkar vara så påtagliga och omfattande att man måste fråga sig om man ska köpa deras tjänster då det verkar vara viktigare för dem att göra vinster än att ge den omsorg som man tagit på sig att utföra.

Heder åt alla er som har civilkurage nog, att larma på olika vis om dessa missförhållanden som råder.

Vi i Vänsterpartiet anser att vi borde frångå LOV, lagen om valfrihet och låta uppdragen vara i kommunal regi.

Varför ska våra surt förvärvade skattemedel gå till privata aktörers vinster?

Vi förväntar oss att varje skattekrona går till det som de är avsett för!

Anette Gallo-Marchiando

Vänsterpartiet

LÄS MER:Attendo låter medarbetare och vårdtagare ta smällen

LÄS MER:Efter anställdas larm: Kommunen kallar Attendo till möte

LÄS MER:Anställda slår larm: ”Attendo Kungälv borde inte få utföra hemtjänst”

ANNONS