För att få politiker som lyssnar och tar hänsyn till partiets vägval och mål behövs du som aktiv och engagerad, skriver Thomas Emanuelsson.
För att få politiker som lyssnar och tar hänsyn till partiets vägval och mål behövs du som aktiv och engagerad, skriver Thomas Emanuelsson. Bild: null

Gå med i ett parti – alla behövs

Oavsett vilket som är ditt parti, är du intresserad och vill skapa en förändring, bli medlem i ett politiskt parti, skriver Thomas Emanuelsson.

ANNONS
|

Vi lever i en demokrati som bygger på förtroende genom så kallad representativ demokrati. Det innebär att invånarna i regelbundna val väljer politiker som representanter som leder och styr landet, regionen och kommunen du bor i.

För att ha en fungerande demokrati som bygger på representation krävs aktiva politiska partier. För att få partier med flera perspektiv behövs medlemmar som har möjlighet att skapa partiets politik och mål. Mål och politik som sedan företrädarna tar kraft ur i sitt arbete och beslutsfattande. För att få politiker som lyssnar och tar hänsyn till partiets vägval och mål behövs du som aktiv och engagerad. För ditt perspektiv och din vilja ska vara med och bygga ett samhälle som du vill ha. För att hitta denna vilja och mål behöver partierna ha en livlig intern diskussion som tar hänsyn till dig som medlem och dina åsikter. Åsikter som politikerna tar hänsyn till i sitt arbete för att skapa det samhälle som är partiets idé.

ANNONS

Min erfarenhet om detta kommer från mitt parti som är Socialdemokraterna. Jag kan se hur vi får ett svagare grundläggande idéarbete som ska ge mina företrädare en tydlig och stark grund att arbeta utifrån. För att vi ska få en tydlig och stark grund som de som tagit på sig ansvaret för att bygga demokrati kan luta sig mot behövs du och ditt engagemang. Det oavsett vilket som är ditt parti och din syn på det samhälle du vill ha. Så är du intresserad och vill skapa en förändring, bli medlem i ett politiskt parti.

Thomas Emanuelsson

ANNONS