Kungälvs-Posten borde vara stolta över att kunna delge referat från föreningsverksamhet inom kommunen till sina läsare, skriver <strong id="strong-585a5b27f83f8bff88219d0b661838b0">Ewa Pilhammar, kulturledare i </strong> Vasa Orden av Amerika, Logen Kongahälla nr 702. Bilden är tagen i samband med en vikingafest 2022.
Kungälvs-Posten borde vara stolta över att kunna delge referat från föreningsverksamhet inom kommunen till sina läsare, skriver Ewa Pilhammar, kulturledare i Vasa Orden av Amerika, Logen Kongahälla nr 702. Bilden är tagen i samband med en vikingafest 2022. Bild: Ewa Pilhammar

Föreningsnytt är av intresse för nya invånare

Kungälvs-Posten borde vara stolta över att kunna delge referat från föreningsverksamhet inom kommunen till sina läsare, skriver Ewa Pilhammar, kulturledare i Vasa Orden av Amerika, Logen Kongahälla nr 702.

ANNONS

Kungälvs-Posten har sorgligt nog beslutat att lägga ner inlägg under rubriken ”Föreningsnytt” med motivering att många gånger är innehållet av intern karaktär och att föreningar har goda möjligheter att sprida referaten till medlemmar via andra kanaler samt att det inskickade materialet tar en hel del tid. Det är sant att föreningar har andra kanaler för att sprida information till sina medlemmar och det är inte därför vi vill synas i vår lokaltidning. Kungälvs kommun har många nya invånare och de referat föreningar som PRO, Aktiva Seniorer, Kungälvs musei vänner, Ordenssällskap som exv Vasa Orden av Amerika m.fl skriver visar på den bredd av föreningsaktiviteter som Kungälv erbjuder. En lokaltidning som Kungälvs-Posten borde vara stolta över att kunna delge referat från föreningsverksamhet inom kommunen till sina läsare.

Ewa Pilhammar, kulturledare

Vasa Orden av Amerika, Logen Kongahälla nr 702

ANNONS