Hjälp oss vända denna osunda trend med att eleverna är skoltrötta redan innan de börjar skolan. Prata väl om oss, skriver en lärare i Kungälvs kommun.
Hjälp oss vända denna osunda trend med att eleverna är skoltrötta redan innan de börjar skolan. Prata väl om oss, skriver en lärare i Kungälvs kommun. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Föräldrar, hjälp oss vända elevernas negativa inställning!

Vi behöver mer stöttning av er föräldrar. Hjälp oss vända denna osunda trend med att eleverna är skoltrötta redan innan de börjar skolan. Prata väl om oss, skriver en lärare i Kungälvs kommun.

ANNONS

Jag arbetar som lärare på en kommunal låg- och mellanstadieskola här i kommunen och tänkte ge er en liten rapport om hur läget är hos oss just nu.

Vår skola har alla förutsättningar att vara en trygg och lugn skola. Hög kompetens bland personalen då alla klasslärare har lärarexamen, likaså är de flesta av fritidspersonalen behöriga. Vi har några resurser (fritidspersonal) till de elever som av olika anledningar behöver ha en vuxen med sig för att skoldagen ska fungera för dem.

Trots neddragningar där vi fick säga hejdå till några av extrapersonalen har vi lyckats pussla så att våra elever ska få det så bra som möjligt. Skolbyggnaden i sig är under all kritik. Vi kämpar på i dålig ventilation, mögel och skadedjur.

Vi pedagoger gör allt för att våra elever ska må bra och nå målen i skolan. Förutom att bedriva verksamhet utefter kursplanen så leder, stöttar, tröstar, peppar och plåstrar vi om. Vi lär dem hur man ska vara mot varandra och att ta ansvar. Vi ger dem en bra grund i livet.

Vårt elevhälsoteam arbetar med att fånga upp elever med särskilt behov så tidigt som möjligt och likabehandlingsteamet finns när det till exempel har förekommit kränkningar eller osämja bland eleverna. Vi har elevråd regelbundet där barnen får komma med sina åsikter. Jag skulle vilja påstå att eleverna har stort inflytande på skolan.

MEN… tyvärr har många elever en negativ inställning till skolan redan innan de börjar där. De ifrågasätter mycket och är motvilliga till arbete. Otrevligt språk och tråkigt bemötande stöter vi på varje dag.

Jag vill här rikta några ord till er vårdnadshavare/vuxna i barnets närhet. Ni är deras förebilder. Det ni säger och gör påverkar barnen mer än ni tror. Om ni klagar på oss lärare inför barnen så är det den inställningen våra elever har med sig till skolan. Antyder ni att läxläsning inte är lika högt prioriterad som fotbollsträningen har vi snart en diskussion om varför de behöver lägga någon som helst energi på att lära sig saker.

Vi behöver mer stöttning av er föräldrar. Hjälp oss vända denna osunda trend med att eleverna är skoltrötta redan innan de börjar skolan. Prata väl om oss. Höj vår status!

Vi vet att vi gör ett bra jobb!

En lärare som vill orka några år till

LÄS MER:Ytterbyskolan kan få kameraövervakning

LÄS MER:Nu behöver vi lägga i växeln för att förbättra skolan

ANNONS