En tätortsnära skog är ingen reservmark för exploatering!

Ett grön- och lekområde runt knuten (!) är till för rekreation, motion, lek på idrottsplanen, sociala möten, naturpedagogik, kojbyggande och naturen. Men det är inte reservmark för exploatering, skriver Joakim Friedrich i Kode.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I Kode kan den kommunägda skogen mitt i Kode bevaras och skyddas för Kodes och naturens bästa i ett förändrat klimat – istället för att byggas sönder med bostäder och vägar.

Ämnet har tagits upp av KP:s läsare. Även flera partier (bl a S, UP, Fi) har den senaste tiden påpekat vikten av tätortsnära skogar, inte minst för boende. Och KD och C har utbytt åsikter om förtätning. Ofta handlade diskussionen främst om Kungälv och Ytterby, men principen gäller även mindre tätorter såsom Kode.

Jag jobbar dagligen med hållbarhet, stadsutveckling och anpassning till framtidens klimat och ser nu, i samband med FÖP Kode, en bra chans att kommunen utvecklar Kode Byskog för att stärka rekreationsvärden, biologisk mångfald osv. Att bygga bostäder eller dylikt i skogen ökar inte tätortens och kommunens attraktionskraft – när själva skogen sedan har försvunnit under asfalten. Det känns fel att behöva åka bil för att komma till ett grönområde värd namnet. Ett grön- och lekområde runt knuten (!) är till för rekreation, motion, lek på idrottsplanen, sociala möten, naturpedagogik, kojbyggande och naturen. Men det är inte reservmark för exploatering!!

Speciellt i Kode finns det knappt någon tillgänglig skog alls. Den aktuella grönplanen beskriver träffande att fin bostadsnära kvarterspark finns, men annars odlingslandskap och en barriär (tåg, E6). Enligt både grönplanen och gällande ÖP (text och karta) ska närströvområdet mitt i Kode bevaras och INTE bebyggas.

Nedan två intressanta tankar från handledningen Skydda tätortsnära skogar, SNF:

”Statens Folkhälsoinstitut konstaterar att tillgång till tätortsnära natur innebär bättre förutsättningar för regelbunden fysisk aktivitet. Detta förbättrar folkhälsan, som i sin tur har betydelse för samhällsekonomin.”

”Med minskad areal (efter bebyggelsen, min anm) ökar slitaget på den skog som är kvar eftersom fler människor vistas på en mindre yta.”

Jag önskar mig att tjänstemän (bl a kommunekolog) och politiker utvecklar skogen tillsammans med oss i Kode för en grön framtid!

Joakim Friedrich

Kode

ANNONS