En satsning på patientens rätt till fast läkarkontakt

Vi är helt övertygade om att färre patienter per läkare skapar ökad kontinuitet, trygghet och tillgänglighet på vårdcentralerna. Det skriver Liberalerna i ett debattinlägg.

ANNONS

Liberalerna har efter åtta år i den politiska ledningen gått i opposition och ett nytt minoritetsstyre har tagit över ledningen av Västra Götalandsregionen. Vi kommer att utgöra en tuff och konstruktiv liberal kraft i regionfullmäktige. Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Tillsammans med den samlade oppositionen kommer vi se till att det nya minoritetsstyret inte kantrar i vänsterdiket. Resultatet i regionvalet blev inte vad Liberalerna hade hoppats på. Den politik som vi gick till val på kommer vi nu att lägga fram till regionfullmäktige och försöka driva igenom. Våra väljare ska få valuta för sin röst.

ANNONS

Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Ett av våra viktigaste löften i valrörelsen var att satsa på primärvården och på vårdcentralerna i Västra Götaland. Under hösten har det på vårt initiativ fattats beslutat om att ta fram en plan för hur regionen kan nå det nationella riktvärdet för fast läkarkontakt i primärvården, vilket är fastställt till 1 100 patienter per läkare. Vi är helt övertygade om att färre patienter per läkare skapar ökad kontinuitet, trygghet och tillgänglighet på vårdcentralerna. Samtidigt minskar det arbetsbelastningen och förbättrar arbetsmiljön vilket är centralt för att fler allmänläkare ska söka sig till primärvården.

I vår första oppositionsbudget påbörjar vi nu en långsiktig satsning på vårdcentralerna och patientens rätt till en fast läkarkontakt. För 2023 avsätts 250 miljoner kronor. Satsningen utökas med ytterligare 250 miljoner både 2024 och 2025 för att totalt omfatta 750 miljoner som ett första steg. Mer måste till. För utan nya pengar kommer inte omställningen till en nära vård vara möjlig. Utan omställningen kommer vi inte heller kunna minska köerna på våra akutsjukhus. Primärvården måste bli den första vårdkontakten på riktigt.

Pär Lundqvist (L)

Regionråd och gruppledare

Matilda Jansson (L)

Ersättare i regionfullmäktige

LÄS MER:Sorg och ilska när anställda på kexen gick genom grindarna för sista gången

ANNONS