Eleverna kan inte vänta på att M och S kommer till skott!

För varje ungdom som vi misslyckas ge fullständiga betyg, som upplever otrygghet och utanförskap det är ett misslyckande för den politiska ledningen. Det anser Liberalerna Kungälv.

ANNONS

För varje ungdom som vi misslyckas ge fullständiga betyg, som upplever otrygghet och utanförskap det är ett misslyckande för den politiska ledningen. Det anser Liberalerna Kungälv. Arkivbild
För varje ungdom som vi misslyckas ge fullständiga betyg, som upplever otrygghet och utanförskap det är ett misslyckande för den politiska ledningen. Det anser Liberalerna Kungälv. Arkivbild Bild: Ronny B Nilsson

Tack för insändaren “Uppgivna lärare” som lyssnade på Liberalernas interpellation vid förra kommunfullmäktige.

Kungälvs barn och unga har rätt till en god utbildning, det gäller här och nu och det berör alla barn oavsett individuella utmaningar, behov och sätt att ta till sig kunskap.

Vi liberaler har aldrig påstått att utbildningsuppdraget är ett enkelt uppdrag, men de problem vi ser i Kungälvs skolor idag är på riktigt. Riktiga problem ska se dagens ljus och tas på allvar och omedelbart åtgärdas. Det går inte att förringa och förminska barns upplevelser av kränkning, invänta utredningar, förskjuta ansvar med förklaringar att köerna till BUP är långa, att politiskt invänta årliga analyser, det är alldeles för passivt. Det är dags att ta ledarskapets ansvar.

I drygt fyra år har Moderaterna tillsammans med Socialdemokraterna styrt över utbildningsfrågorna i Kungälv och det vi kan se är en oroväckande utveckling. Därför ställde vi vår interpellation till utbildningsrådet.

I den LUPP-undersökning som görs för att kartlägga ungdomars upplevelser av sin skolgång svarade 45% (2020) av eleverna i åk 8 i Kungälv att de kände sig trygga i skolan. Alltså endast 45%, vad känner då de övriga 55%? Samma undersökning visar att var fjärde elev upplever att hen har blivit mobbad någon gång under det senaste halvåret, det är allvarligt. Då funkar det inte att stå och säga att det dessa barn upplever inte alls är hot eller mobbing riktigt.

För varje ungdom som vi misslyckas ge fullständiga betyg, som upplever otrygghet och utanförskap det är ett misslyckande för den politiska ledningen. Detta är problem som finns nu, detta är elever som inte kan vänta på att Moderaterna och Socialdemokraterna kommer till skott.

Michael Karlsson (L), Matilda Jansson (L), Cecilia Olsson (L)

LÄS MER:Vedin pratar bort de verkliga problemen

LÄS MER:Elever i årskurs 7 tvingas stanna hemma – på grund av lärarbrist

LÄS MER:Mimerselever krävde gratis mensskydd

ANNONS