De som äger sin bostad kan idag påverka sin energiförbrukning genom att tilläggsisolera och skaffa solpaneler – med bidrag från staten. Några liknande bidrag för dem som hyr sin bostad finns inte. Det skriver Rolf Engström, ordförande för hyresgästföreningen i Södra Bohuslän. Genrebild
De som äger sin bostad kan idag påverka sin energiförbrukning genom att tilläggsisolera och skaffa solpaneler – med bidrag från staten. Några liknande bidrag för dem som hyr sin bostad finns inte. Det skriver Rolf Engström, ordförande för hyresgästföreningen i Södra Bohuslän. Genrebild Bild: Annika Karlbom

Elda inte dyrt för kråkorna

De som äger sin bostad kan idag påverka sin energiförbrukning genom att tilläggsisolera och skaffa solpaneler – med bidrag från staten. Några liknande bidrag för dem som hyr sin bostad finns inte. Det skriver Rolf Engström, ordförande för hyresgästföreningen i Södra Bohuslän.

ANNONS
|

Dåligt isolerade lägenheter som läcker energi hotar ekonomin för tusentals västsvenska hyresgäster som har kallhyra. Nu behövs gemensamma samhällsinsatser för att skynda på omställningen mot mer energieffektiva boenden i hyresrätt.

Kallhyra innebär att hyresgästen får stå för hela kostnaden för värme och varmvatten i sin lägenhet. Många av de hundratals lägenheter med kallhyra som finns på Orust, Tjörn och i Stenungsund är byggda i en tid då energiprestanda inte var en prioriterad fråga. Lägenheterna läcker energi och höga elräkningarna hotar nu hyresgästernas ekonomi eftersom de själva inte kan påverka sin energiförbrukning.

Hyresvärdarna har inga starka incitament att energieffektivisera eftersom det är hyresgästerna som har kallhyra står för värmekostnaden. Men det är anmärkningsvärt att fler privata hyresvärdar nu agerar oansvarigt och säger sig vilja införa kallhyra för att lägga över dagens höga elkostnader på hyresgästerna. Vi anser att kallhyra blivit en omodern lösning som bostadsmarknadens parter med gemensamma krafter borde försöka fasa ut.

ANNONS

Allmännyttiga Förbo i Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal är berett att påskynda energieffektiviseringen av de hus som har kallhyra genom tilläggsisolering och ny teknisk utrustning. Vi välkomnar andra kommunala och privata hyresvärdar att följa Förbos exempel och ta sitt samhällsansvar för ett mer hållbart boende.

De som äger sin bostad kan idag påverka sin energiförbrukning genom att tilläggsisolera och skaffa solpaneler – med bidrag från staten. Några liknande bidrag för dem som hyr sin bostad finns det inte. Det är ytterligare ett starkt argument för att kostnaden för att energieffektivisera vårt bostadsbestånd inte ska bäras av hyresgästerna, utan samhället gemensamt.

Därför föreslår vi även ett statligt stöd för hållbara renoveringar som sänker fastigheternas energiförbrukning samtidigt som hyrorna kan hållas nere vid stora renoveringar.

Det ligger i allas intresse att minska energiförbrukningen och inte elda dyrt för kråkorna.

Rolf Engström, ordf. Hyresgästföreningen Södra Bohuslän

ANNONS