Det skapar en flexibilitet för kommunen på marginalen

Vad jag inte kan förstå är hur Mikael Wintell kan förena sin kritik med det faktum att hans parti så sent som 30 juni enhälligt stod bakom att hyra in ett nytt äldreboende med precis det upplägg han är kritisk till. Det svarar Anders Holmensköld (M) i en replik:

ANNONS
|

Replik på insändaren ”Hyrda lokaler rimmar illa med generationsansvaret” (16/8):

Mikael Wintell (UP) tycker att inhyrning av lokaler inte alls är att föredra och naturligtvis har han all rätt att ha sin åsikt i frågan. Vad jag inte kan förstå är hur Mikael Wintell kan förena sin kritik med det faktum att hans parti så sent som 30 juni enhälligt stod bakom att hyra in ett nytt äldreboende med precis det upplägg han är kritisk till.

När det gäller våra förskolor kostar Kungälvs lokaler i genomsnitt 21800 kr per barn och år. Kungsbackas kostar 30 500 kr. Vår senast byggda förskola i kommunal regi ger en lokalkostnad på 49 800 kr/barn och år. Vi hyr just nu in förskolor för mellan 25000 och 29 000 kr/barn och år. Avtalstiden är 15 år och därefter kan vi avsluta eller göra något annat utifrån framtidens behov. Det skapar en flexibilitet för kommunen på marginalen. Vad många i debatten förbisett, är ju det faktum att den här typen av inhyrningar minskar inhyrning av paviljonger som kommunen använt sig av tidigare och till väsentligt högre kostnader.

ANNONS

När UP hade ansvaret byggdes en idrottshall som halvt nedgrävd också visade sig fungera som brunn och därför renderat kommunen många miljoner i extra kostnader och en lång periods avstängning. Det är den typen av misslyckade projekt som stärker min uppfattning att det inte i alla lägen är bäst att göra precis allt i egen regi, utan ibland använda aktörer som har fastigheter som sin kärnverksamhet.

Anders Holmensköld (M)

LÄS MER:Hyrda lokaler rimmar illa med generationsansvaret

LÄS MER:Vill politiken inte skylta med dessa höjningar?

ANNONS