Renoveringen av Nordreälvbron har debatterats. Nu replikerar Ove Wiktorsson (C). Arkivbild
Renoveringen av Nordreälvbron har debatterats. Nu replikerar Ove Wiktorsson (C). Arkivbild Bild: Kristian Johansson

Det är ni i bilkön som finansierar renoveringen av Nordreälvbron

Renoveringen av Nordreälvbron har debatterats kraftigt. Nu replikerar Ove Wiktorsson (C).

ANNONS

Replik på insändaren ”Busskörfält stärker kollektivtrafiken” (13/5):

Det var roligt att få en reaktion på en insändare som var skriven redan i januari.

Som ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor i Kungälvs kommun, så har jag ett ansvar och se till helheten och vad som är bäst för flest Kungälvs bor. Därav vårt öppna brev till Trafikverket om Additionskörfält över den nu nyrenoverade Nordreälvbron.

Att kollektivtrafikresandet är viktigt är jag väl insatt i, det största problemet med busstrafiken till Göteborg idag är framkomligheten i Göteborg.

Hur jag själv tänker när jag åker buss förbi en bilkö mot Göteborg, jag tänker bland annat på att det är ni i bilkön som finansierar renoveringen av Nordreälvbron med trängselskatten. Samtidigt som Kungälv växer både med industriområden och bostäder, vilket medför mer trafik och köerna ringlar sig långa genom staden i högtrafik, vilket additionskörfälteten på bron kunde minskat.

Många fordon använder sig av bron för att komma till 45an eller Hisingen via Säve, eller tvärt om till Kungälv, vilket ökar trafiken mycket över bron. Jag är inte emot att kollektivtrafiken ska ta sig fram, och med dagens elektroniska skyltar så kan skyltningen ändras så enbart bussar får köra där vid stopp i trafiken. Antalet bussar som trafikerar bron är inte ens en procent av trafikflödet, alltså en otroligt dålig utnyttjad investering om Trafikverket inte gör om dem till Additionskörfält.

Kungälvs kommun har ett stort problem med att vi bara har två fasta förbindelser över älven, den ena en europaväg där vi i kommunen inte har så stort inflytande över, och genom Kungälv via Fästningsholmen för alla de fordonsslag som inte får köra på motorvägen. Dessa vägar får absolut inte göras om så de riskerar att stoppa flödet för helheten i trafiken.

Som kuriosa var det gång- och cykelbanan som fick stryka på foten, när busskörfälten byggdes på Nordreälvsbron. Det är ju snart val och då får ni som väljare avgöra om ni håller med mig eller ej.

Ove Wiktorsson (C)

LÄS MER:Busskörfält stärker kollektivtrafiken

LÄS MER:Additionskörfält på Nordre älvbron

ANNONS