Gröna lungor innebär också ett större utbud av naturliga och aktiva mötesplatser som exempelvis utegym, parkbänkar och bord för fika- och möjlighet att äta tillsammans. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) i en replik. Arkivbild
Gröna lungor innebär också ett större utbud av naturliga och aktiva mötesplatser som exempelvis utegym, parkbänkar och bord för fika- och möjlighet att äta tillsammans. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) i en replik. Arkivbild Bild: Karin Henriksson

Den gröna stadsutvecklingen skall gälla i hela kommunen

Gröna lungor innebär också ett större utbud av naturliga och aktiva mötesplatser som exempelvis utegym, parkbänkar och bord för fika- och möjlighet att äta tillsammans. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) i en replik.

ANNONS

Replik på insändaren ”Vår boendemiljö är viktig om vi ska orka ett helt arbetsliv” (3/5);

Kungälv är en av landets absolut bästa platser att leva och bo och inför valet lyfter S tydligt fram en grön stadsutveckling som en prioriterad fråga. Det är vi som bor, lever och arbetar här som formar framtidens Kungälv. Bostaden är en grundläggande rättighet och livet mellan husen ska vara tryggt, trivsamt och hållbart. Det skall gälla i hela kommunen.

Alla orter liksom den samlade stadsmiljön måste ha gröna lungor med platser för vila, natur och rekreation. Med bra lekplatser och blommande bär och fruktlundar på alla orter och i staden gynnas lokala ekosystemen och pollinerande insekter. Blommor är vackert och frukt är gott, sådana grönområden skapar glädje, plats för promenader, motion och friluftsliv. Det stärker folkhälsan, mötet och trivsamheten mellan människorna. Att kunna plocka bär och frukter i offentlig miljö är till glädje för alla.

ANNONS

Gröna lungor innebär också ett större utbud av naturliga och aktiva mötesplatser som exempelvis utegym, parkbänkar och bord för fika- och möjlighet att äta tillsammans. Det ska finnas rinnande vatten att släcka sin törst med varma dagar och tillgängliga toalett- och ombytesrum. De stadsnära gång och motionsspåren behöver bli något fler och belysta. Detta kräver sitt nytänk, sin planering och dialog, men det är så här vi Socialdemokrater vill ha en grön stadsutveckling på alla orter, inte bara i Kungälv och Ytterby.

Kommunstyrelsen ordförande

Miguel Odhner (s)

LÄS MER:Kommunen vill ändra Kode mycket - utan att ta hänsyn till dagens boende!

LÄS MER:Vår boendemiljö är viktigt om vi ska orka ett helt arbetsliv

ANNONS