Debatt: Vad menar du med ett starkt samhälle, Erika Sjöblom?

Som politiker borde man bejaka insändare i sin lokaltidning, skriver Örjan Mattsson.

ANNONS
|

Erika Sjöblom, ordförande i Kungälvs Arbetarekommun, skriver i insändaren ”Vi står på det starka samhällets sida” i KP att Socialdemokraterna står för ett starkt, mer jämlikt, solidariskt och rättvist samhälle. Starkt samhälle, är det då samarbetet mellan S, C och M i vår kommun som åsyftas?

När det gäller jämlikheten så har betydelsen av den framhållits under många årtionden från S, men utvecklingen har dessvärre under lång tid gått i motsatt riktning. Hur ser ert program ut för att uppnå det mer jämlika samhället?

Erika Sjöblom skriver att S-politiker hellre träffar olika personalkategorier i kommunen än att svara på insändare. Som politiker borde man bejaka insändare i sin lokaltidning, insändarsidorna har en viktig roll i vår demokrati och till exempel äldrevården är inte enbart en fråga för de anställda utan för alla oss som en gång är i behov av vård och omsorg.

ANNONS

Örjan Mattsson

ANNONS