Debatt: Jämlikheten ska öka – inte minska

I det starka samhället ska jämlikheten öka, inte minska, skriver Erika Sjöblom, ordförande i Kungälvs Arbetarekommun, i ett svar till Örjan Mattsson.

ANNONS

Svar till Örjan Mattsson.

I det starka samhället har alla medborgare ett lika värde, var och en behövs, gör sin plikt och får sin rätt. Ett samhälle där alla är trygga och trivs, lever, bor och jobbar. I det starka samhället ska jämlikheten öka, inte minska. Socialdemokraterna driver fram flera viktiga reformer som höjt barnbidrag, underhållsstöd, sänkt skatt för pensionärer, högre pensioner, rejäla satsningar på äldreomsorgen med personal och i veckan presenterades en utredning om en jämställd tandvårdsreform som gynnar alla men mest de med störst behov. Som framtidsparti ställer vi frågorna kring mer jämlik vård, skola och klimatomställning eller mer marknad för några.

Socialdemokraternas partiarbete i kongressbeslut har också resulterat i jämlikhetskommissionens som nu lagt fram färska förslag till åtgärder för ett mer jämlikt Sverige. Bra förslag som att en hög lägstanivå på utbildningen stärker individ och samhälle, ger en jämnare inkomstfördelning, högre tillväxt i ekonomin och en starkare tillit i samhället. Bra förslag inom bostadsområdet, skatter och integration och de sedan 1990-talet försvagade offentliga försäkringssystemen. Här är vår utgångspunkt, här möter vi andra demokratiska partier, förhandlar ger och tar. Så sker också i Kungälv, inte minst över alla partigränser med Samhällskontraktet som handlar om att minska utanförskapet, bygga ett mer socialt hållbart och tryggt Kungälv för alla.

Erika Sjöblom

Ordförande Kungälvs Arbetarekommun

ANNONS