Arkivbild: Catrin Hansson
Arkivbild: Catrin Hansson Bild: Catrin Hansson

Debatt: Beslut i skolfrågan kommer fattas före sommaren

Det är viktigt att vi får ett fullgott beslutsunderlag som sätter in den nya skolan utifrån den helhet som vi vill se när det gäller hur Kode samhälle ska utvecklas, skriver moderaterna Charlotta Windeman, Marcus Adiels och Anders Holmensköld.

ANNONS

Kommunen håller som bäst på att planera för att Kode ska få en ny skola som samhället är i stort behov av. Det var ett av Moderaternas viktigaste vallöften i senaste valet. När vi ställer ut löften om en ny skola eller en annan byggnad, brukar vi aldrig lova exakt vilken plats den ska byggas på och inte heller hur arkitekturen ska vara. För oss är det viktigt att vi får ett fullgott beslutsunderlag som sätter in den nya skolan utifrån den helhet som vi vill se när det gäller hur Kode samhälle ska utvecklas. Förvaltningens uppdrag från politiken är att ta fram flera alternativa placeringar för skolan. Utredningen kommer att visa på för- och nackdelar för de olika alternativen. Utifrån det kommer vi sedan att fatta beslut om placeringen. I gällande översiktsplan har tätortsgränsen justerats ut något för att ge Kode möjlighet att utvecklas. Det står vi fortfarande fast vid men vi kan inte i dag säga hur de olika markområdena ska användas. Men vår uppfattning är att markområdena ska användas.

ANNONS

Vi räknar med att vi kommer att kunna fatta ett beslut före sommaren när alla underlag utifrån den större helheten är klar.

Charlotta Windeman (M)

Marcus Adiels (M)

Anders Holmensköld (M)

ANNONS