Trots förbättringar i samband med arbetet på Nordreälvbron så är stora delar av Kungälv fortfarande enormt bullerstört under delar av dygnet. Det menar insändarskribenten, som anser att man bör bygga ut bullerskyddet på bron. Arkivbild
Trots förbättringar i samband med arbetet på Nordreälvbron så är stora delar av Kungälv fortfarande enormt bullerstört under delar av dygnet. Det menar insändarskribenten, som anser att man bör bygga ut bullerskyddet på bron. Arkivbild Bild: Kristian Johansson

Bygg ut bullerskyddet på bron!

Trots förbättringar i samband med arbetet på Nordreälvbron så är stora delar av Kungälv fortfarande enormt bullerstört under delar av dygnet. Det menar insändarskribenten, som anser att man bör bygga ut bullerskyddet på bron.

ANNONS

Centrala Kungälv skärs sönder av E6 och i rusningstid passerar 3 500 fordon varje timma vår fina stad.

Detta skapar såklart möjligheter - vi kan snabbt ta oss till och från Kungälv - men också en hel del buller eftersom trafik låter mycket. Även om det inte upplevs störande så är trafikbuller en hälsorisk och Kungälvsborna är extra utsatta.

Trots förbättringar i samband med arbetet på Nordreälvbron så är stora delar av Kungälv fortfarande enormt bullerstört under delar av dygnet.

Därför är det förvånande att de bullerplank som satts upp på bron är påfallande låga och inte stänger ute maximalt med buller. När det byggs bullerskydd utmed Lundbyleden i Göteborg är skydden flera meter högre. Varför satsade Trafikverket på lägre skydd för Kungälvsborna?

ANNONS

Utöver det saknas det helt bullerskydd på delar av Komarkssidan, framförallt bakom Willys. Varför, är en fråga man ställer sig? Är inte boende i Komarken berättigade till en så bullerfri vardag som möjligt?

Där låter man bilarnas buller fortplanta sig upp helt utan skydd eller andra åtgärder. En mycket märklig prioritering!

Bygg ut bullerskyddet på bron och se till att alla delar av motorvägen omgärdas av bullerskydd. Det är en angelägenhet för oss alla!

Boende i Komarken

LÄS MER:Det behövs fler vårdplatser – och fler händer i vården!

LÄS MER:Anmälda brott minskade i Kungälv 2022

ANNONS